„BRÂNCUŞI – UN LOC ÎN PATRIMONIUL MONDIAL”

Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”  organizează în perioada 18 – 20 martie 2012, la sediul UNESCO şi la Ambasada României de la Paris, un eveniment de promovare internaţională a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”. Desfăşurat sub genericul  „BRÂNCUŞI – UN LOC ÎN PATRIMONIUL MONDIAL”, evenimentul face parte din seria de proiecte dedicate înscrierii Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Partenerii acestui proiect vor fi Ambasada României în Republica Franceză, ICOMOS România şi Delegaţia Permanentă a României pe lângă UNESCO.

 

PROIECT

 

  A. Titlul proiectului:

 BRÂNCUŞI – UN LOC ÎN PATRIMONIUL MONDIAL

B. Iniţiatorul proiectului:  Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu

C. Parteneri: Ambasada României în Republica Franceză

ICOMOS România

Delegaţia Permanentă a României pe lângă UNESCO

 

D. Tipul proiectului: Eveniment de comunicare şi promovare internaţională

E. Locul de desfăşurare: Paris, Franţa – sediul UNESCO şi sediul Ambasadei României în Republica Franceză

 

F. Obiectivele proiectului:

–          asigurarea sprijinului internaţional necesar includerii Ansamblului Monumental pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO;

–          promovarea în plan extern a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” şi a oportunităţilor de turism în Gorj, România;

–          dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu Centrul Pompidou din Paris şi alte instituţii culturale din Franţa;

–          implicarea diasporei româneşti din Franţa în susţinerea viitoarelor programe propuse de Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”.

 

            G. Organizarea proiectului

 

1.      Desemnarea echipei

–          Echipa de organizare şi implementare:

–          Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” – Ovidiu Popescu, director

–          Ambasada României în Republica Franceză – Yvette Fulicea – ministru plenipotenţiar, Laria Stoian, prim-secretar

–          ICOMOS România – Sergiu Nistor, preşedinte

–          Delegaţia Permanentă a Romîniei pe lângă UNESCO – Lilian Zamfiroiu, adjunct al şefului de misiune

 

2.      Programul de activităţi

 

            luni, 19 martie, sediul UNESCO – Paris     

           

                        ora 12:00

–          primire la UNESCO – Centrul Patrimoniului Mondial;

–          prezentare 3 D a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu realizată de dl. Sergiu Nistor – preşedintele ICOMOS România;

–          misiune de informare tehnică şi consultări cu specialiştii francezi privind procedurile de clasare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” în Patrimoniul Mondial UNESCO;
– participa Josef Kovacs – directorul Institutului National al Patrimoniului

 

            luni, 19 martie, 2012, Sala de Teatru a Ambasadei României din Paris

– ora 19:00 Sala de Teatru

– cuvânt deschidere dna Yvette Fulicea – ministru plenipotenţiar, cuvânt reprezentant oficial al mun. Targu Jiu

– moment muzical clasic Fonetic WindQuintet – România, cu piese din repertoriul francez; – durată 15 minute;

– cuvânt al E.S. dl. Nicolae Manolescu – ambasadorul României la UNESCO – Expunere: “Ansamblul Monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu – prezent şi perspective” (însoţită de slide-uri proiectate); prezentarea obiectivului de includere a Ansamblului pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO; – durată 5 minute;

– semnarea oficială a Protocolului de Parteneriat ICOMOS România – ICOMOS Franţa în vederea elaborării Dosarului de Clasare a Ansamblului Monumental “Calea Eroilor” în Patrimoniul Mondial UNESCO; durată 5 minute

– moment muzical clasic Fonetic WindQuintet – România cu piese din repertoriul românesc; durată 15 minute;

Sorana Georgescu Gorjan – prezentare expoziţiei de fotografie “Coloana fără sfârşit – Istoria unui simbol naţional” –  conferinţă şi proiecţie powerpoint; durată 15 minute;

– cuvânt Ovidiu Popescu – directorul Centrului Municipal de Cultură “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, prezentarea volumului “Aşa grăit-a Brâncuşi” de Sorana Georgescu Gorjan, durată 5 minute;

– moment muzical – Fonetic Wind Quintet – România (durată în funcţie de limita orară)

 

ora 20:30 – Salonul de aur al Ambasadei României din Paris

– cuvânt al E. S. Ambasadorul României în Franţa, dl. Bogdan Mazuru;

– decernarea premiului internaţional “BRÂNCUŞI” domnului Alain Seban – preşedintele Centrului Pompidou;

– cuvânt al d.lui Alain Seban – Preşedintele Centrul Naţional de Artă şi Cultură G. Pompidou;

– vizitarea expoziţiei de fotografie “COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT – Istoria unui simbol naţional” pe fundal sonor asigurat de cvintetul de suflători Fonetic WindQuintet;

– oferirea cărţii (în ediţie trilingvă) “Aşa grăit-a Brâncuşi” de Sorana Georgescu Gorjan şi sesiune de autografe;

– cocktail oferit de Ambasada României în Republica Franceză.

3.      Identificarea resurselor

      3.1.Resurse umane

Proiectul are în vedere capacitarea celor mai importante personalităţi responsabile în cadrul instituţiilor internaţionale participante şi invitarea unui public ţintă care să justifice realizarea obiectivelor.

 

Delegaţia română care participă direct la eveniment:

–          reprezentant oficial al mun. Targu Jiu;

–          directorul Centrului Municipal de Cultură, Ovidiu Popescu;

–          preşedintele ICOMOS România, dl. Sergiu Nistor;

–          doamna Sorana Georgescu – Gorjan;

–          operator foto – video pentru înregistrarea evenimentului ;

–          membrii formaţiei Fonetic Wind Quintet – România, 5 persoane

–                                                   TOTAL: 10 persoane

 

3.2. Resurse financiare

 

Bugetul evenimentului (costuri estimate la data întocmirii proiectului):

TOTAL: aproximativ 6.500 E

 

Componente ale proiectului cu cheltuieli acoperite din sponsorizări:

–          Cazare  Fonetic Wind Quintet – Ambasada României în republica Franceză

–          scanare Ansamblu Monumental Calea Eroilor şi realizare prezentare – ICOMOS

 

 

4.      Implementarea proiectului

 

            Metodele alese pentru implementarea proiectului constau în:

– comunicări publice verbale: discurs, expunere, prezentare;

– comunicare prin imagistică (roll-up, afiş, programe, publicaţii);

– schimb de idei şi informaţii (consultări şi dezbateri cu specialişti);

– comunicare prin artă (concert);

– campanie mass-media ante şi post eveniment.

 

            Totodată se vor urmări:

– corelarea strânsă între obiective şi rezultate;

– corelarea între obiective, acţiuni, calendarul acţiunilor şi buget;

– controlul permanent asupra bugetului de cheltuieli;

– crearea unui sistem informaţional coerent şi rapid al proiectului;

– urmărirea permanentă a realizării obiectivelor;

– evaluarea realizării obiectivelor;

– creşterea iniţiativei şi colaborării în procesul de punere în practică a obiectivelor

 

 

5.      Public ţintă

                         Invitaţii la evenimente au fost selectaţi în concordanţă cu realizarea obiectivelor pentru obţinerea rezultatelor propuse.

INVITATI din partea ICOMOS:

Nume

Institutie / functie

Pierre Antoine GATIER

Section Francaise ICOMOS, PresidentArchitecte en Chef de Monuments Historiques

Gustavo ARAOZ

ICOMOS, President49-51 rue de la Fédération

Benjamin MOUTON

ICOMOS International, Vice/PresidentSection Francaise ICOMOS, President d’honeur Architecte en Chef de Monuments Historiques

Gaia Jungeblodt

ICOMOS Secretariat International / Directrice de cabinet, 49-51 rue de la Fédération

ReginaDurighello

ICOMOS Secretariat Internationa Director of the World Heritage Programme

Mechtild Roessler, Dr.

Chief, Policy and Statutory Meetings SectionUNESCO World Heritage Centre

Petya Totcharova

Chief, Europe & North AmericaUNESCO World Heritage Centre

Ron VAN OERS

UNESCO, Centre du Patrimoine Mondial, Unite des projets speciaux / Specialiste du programme

Isabelle LONGUET

Section Francaise ICOMOS, membre du BureauMission Val de Loire, Directrice

Stefan MANCIULESCU

Architecte en Chef de Monuments Historiques

Christiane Schmuckle – Mollard

Section Francaise ICOMOS, membre du BureauArchitecte en Chef de Monuments Historiques

 

–          Diplomaţi ale altor ambasade acreditate în Republica Franceză;

–          Personalităţi ale culturii şi artei franceze;

–          Personalităţi culturale române cu misiuni în Franţa;

–          Reprezentanţi ai diasporei româneşti;

–          Presa franceză.              

 

H.     Monitorizarea şi evaluarea proiectului

 

            Monitorizarea şi evaluarea intermediară prin:

–          discuţie informală cu participanţii la eveniment, filmată şi înregistrată;

–          monitorizarea şi evaluarea apariţiilor mass media;

–          impactul mediatic asupra opiniei publice;

–          monitorizarea şi evaluarea documentelor rezultate din proiect;

–          concluziile coordonatorilor de proiect.

            Instrumente de măsură:

–          numărul de participanţi la evenimente;

–          calitatea publicului şi zona sa de activitate;

–          apariţiile în mass media şi analiza lor după criteriul pozitive – negative – neutre;

–          documentele oficiale rezultate din proiect (agreementuri, parteneriate etc);

–          propunerile de continuare a proiectului prin acţiuni similare viitoare.

 

I. Rezultatele aşteptate:

                        – Lansarea Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” ca instituţie de cultură pe plan internaţional, ca partener eligibil, deschis proiectelor internaţionale;

– Angrenarea specialiştilor francezi din domeniul patrimoniului, în baza unui protocol, la activitatea de elaborare a documentaţiei de clasare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” în Lista patrimoniului Mondial UNESCO;

– Vot pozitiv din partea ambasadorilor delegaţi la UNESCO la viitoarea sesiune pentru includerea Ansamblului Monumental pe Lista Patrimoniului Mondial;

Iniţierea unei relaţii culturale cu Centrul Naţional de Artă şi Cultură Georges Pompidou din Paris având ca primă etapă includerea în librăria Centrului a publicaţiilor cu tematică Brâncuşi din România;

–   Apariţia în presa franceză şi, totodată în presa românească a unor materiale care să marcheze evenimentul, implicit să aducă în atenţia opiniei publice Ansamblul Monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu şi obiectivul de includere a sa pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO;

– Continuarea proiectului prin evenimente organizate în România, la Târgu Jiu, cu participare internaţională şi cu sprijinul diasporei româneşti din Franţa;

– Realizarea unei baze de date conţinând personalităţi ale culturii franceze şi diasporei româneşti care pot contribui la susţinerea viitoarelor programe şi la promovarea continuă a Ansamblului Monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu.

 

J.        Diseminare

Aceasta fază va fi implementată pe durata activităţilor prevăzute în planul de lucru în aşa fel

încât cea mai funcţională diseminare a rezultatelor intermediare şi finale să poată fi garantate.

Această activitate intenţionează să definească şi să realizeze într-un acord împărtăşit de toţi partenerii un plan de valorizare care să identifice răspândirea şi strategiile, iniţiativele şi rezultatele de valorizare în aşa fel încât să asigure implicarea cât mai adecvată a tuturor actorilor parteneriatului la nivel intern şi extern.

Planul de valorizare este un document care descrie toate iniţiativele şi rezultatele care trebuie

să se realizeze şi care garantează o diseminare eficientă a acţiunilor şi rezultatelor proiectului.

Evenimentul va fi promovat prin:

–          Realizarea unor comunicate de presă, în ziare şi reviste de specialitate din ţară şi din Franţa, care au şi versiune on line;

–          Publicitate Radio şi TV;

–          Publicitate pe Website-ul instituţiei şi al instituţiilor partenere;

–          Editarea unui catalog al expoziţiei în limba română şi franceză;

–          Editarea şi distribuirea de flyere şi afişe privind evenimentul. Roll-up.

–          Conferinţă de presă organizată la Ambasada României la Paris;

–          Întâlniri informale între delegaţii români şi invitaţii străini (ambasadori, oameni de cultură şi de artă din diaspora şi instituţii de cultură franceze, etc.);

–          Comunicări informale făcute de participanţii la eveniment;

–          Realizarea unei baze de date foto şi video;

K.      Continuarea proiectului

–          ­Menţinerea şi dezvoltarea legăturilor cu Centrul G. Pompidou, precum şi cu alte instituţii de cultură din Franţa, prin realizarea unui parteneriat privind promovarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu;

–          Întreţinerea şi conservarea relaţiilor cu reprezentanţii ambasadelor străine acreditate la Paris, în vederea realizării de programe şi proiecte comune privind schimbul reciproc de valori;

–          Implicarea reprezentanţilor diasporei româneşti de la Paris în acţiuni de promovarea a ansamblului brâncuşian de la Târgu Jiu, inclusiv prin participarea acestora la programele realizate de Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”;

 

Ovidiu Popescu – director, Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”

Mergi Sus