ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1115 din 26.09.2016

ANUNŢ

privind rezultatele obţinute la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

Azi, 26.09.2016, s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

Rezultatul obţinut de candidatul participant la această probă este următorul:

1. Bândea Adrian-Dan a obţinut 95,00 de puncte, fiind declarat „admis” la această probă.

Candidatul nemulţumit de rezultatul la proba interviu poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la această probă, respectiv 27.09.2016 ora 17:00.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 28.09.2016.

Mergi Sus