ANUNȚ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS

NR. 1309 din 02.11.2016

ANUNȚ

În urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși pentru a participa la concursul de recrutare, din intervalul 07 – 09 noiembrie 2016, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane redăm rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de mai sus:

1.Goleanu Bogdana Luisa, dosar înregistrat cu nr. 1296/31.10.2016 – declarat „admis”;
2.Nuțu Ligia, dosar înregistrat cu nr. 1283/27.10.2016 – declarat „admis”;
3.Păpu Emilia, dosar înregistrat cu nr. 1295/31.10.2016 – declarat „admis”;
4.Sanda Simona-Liliana, dosar înregistrat cu nr. 1282/27.10.2016 – declarat „admis”;

Candidații declarați ”ADMIS” vor susține proba scrisă în data de 07 noiembrie 2016, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Candidații nemulţumiți de rezultatul selecţiei poate formula contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor respectiv 03.11.2016, orele 17:00.

Afișat astăzi, 02.11.2016.

Mergi Sus