ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE

ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

Comisia de concurs

Nr. 1353 din 07.11. 2016

ANUNŢ

privind rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

Pentru proba scrisă a concursului punctajul stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declaraţi ,,admis” candidaţii trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrărilor, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă

 1

Sanda Simona-Liliana

75

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 08.11.2016 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 09.11.2016, ora 1400.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Mergi Sus