ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 1360 din 09.11.2016

ANUNŢ

privind rezultatele obţinute la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

Azi, 09.11.2016, s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare a funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

Rezultatele obţinute de candidata participantă la această probă sunt următoarele :

1. Sanda Simona-Liliana a obţinut 85,00 de puncte, fiind declarată „ADMIS” la această probă;

Candidata nemulţumită de rezultatul la proba interviu poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 10.09.2016 ora 17:00.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 11.11.2016.

Mergi Sus