ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS

Nr. 1375 din 11.11.2016

ANUNŢ

privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

În intervalul 07 – 09.11.2016 s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatele obţinute de candidată se prezintă astfel:

Nr. crt. Candidat Punctaj probă scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Rezultat final
1. SANDA SIMONA-LILIANA 75,00 85,00 80,00 ADMIS
Mergi Sus