Rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector de specialitate, grad profesional debutant

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1102 din 21.09. 2016

ANUNŢ

privind rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”, din data de 21.09.2016.

Pentru proba scrisă a concursului punctajul stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declaraţi ,,admis” candidaţii trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrărilor, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă

 1

BÂNDEA ADRIAN-DAN

97,00

ADMIS

 2

STRÂMTU ȘTEFAN-BOGDAN

37,00

RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 22.09.2016 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 26.09.2016, ora 1000.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Mergi Sus