Concursuri

ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS

Nr. 1375 din 11.11.2016

ANUNŢ

privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

În intervalul 07 – 09.11.2016 s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatele obţinute de candidată se prezintă astfel:

Nr. crt. Candidat Punctaj probă scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Rezultat final
1. SANDA SIMONA-LILIANA 75,00 85,00 80,00 ADMIS

ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 1360 din 09.11.2016

ANUNŢ

privind rezultatele obţinute la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

Azi, 09.11.2016, s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare a funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

Rezultatele obţinute de candidata participantă la această probă sunt următoarele :

1. Sanda Simona-Liliana a obţinut 85,00 de puncte, fiind declarată „ADMIS” la această probă;

Candidata nemulţumită de rezultatul la proba interviu poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 10.09.2016 ora 17:00.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 11.11.2016.

ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE

ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

Comisia de concurs

Nr. 1353 din 07.11. 2016

ANUNŢ

privind rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

Pentru proba scrisă a concursului punctajul stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declaraţi ,,admis” candidaţii trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrărilor, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă

 1

Sanda Simona-Liliana

75

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 08.11.2016 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 09.11.2016, ora 1400.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

ANUNȚ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS

NR. 1309 din 02.11.2016

ANUNȚ

În urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși pentru a participa la concursul de recrutare, din intervalul 07 – 09 noiembrie 2016, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane redăm rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de mai sus:

1.Goleanu Bogdana Luisa, dosar înregistrat cu nr. 1296/31.10.2016 – declarat „admis”;
2.Nuțu Ligia, dosar înregistrat cu nr. 1283/27.10.2016 – declarat „admis”;
3.Păpu Emilia, dosar înregistrat cu nr. 1295/31.10.2016 – declarat „admis”;
4.Sanda Simona-Liliana, dosar înregistrat cu nr. 1282/27.10.2016 – declarat „admis”;

Candidații declarați ”ADMIS” vor susține proba scrisă în data de 07 noiembrie 2016, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Candidații nemulţumiți de rezultatul selecţiei poate formula contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor respectiv 03.11.2016, orele 17:00. Continuare »

ANUNŢ

Primăria Municipiului Tg-Jiu
Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare
Constantin Brâncuşi”
Telefon 0253/217570
Nr. 1198 din 11.10. 2016

ANUNŢ

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 12A, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Juridic, Resurse Umane.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu și va consta în următoarele probe:

Proba scrisă în data de 07.11.2016, ora 11,00;

Proba interviu în data de 09.11.2016

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Continuare »

ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS

Nr. 1124 din 28.09.2016

ANUNŢ

privind rezultatele la concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”, din intervalul 21–26.09.2016

În intervalul 21–26.09.2016 s-a desfăşurat concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatele obţinute de candidat se prezintă astfel:

Nr. crt.

Candidat

Punctaj probă scrisă

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

BÂNDEA ADRIAN- DAN

97,00

95,00

96,00

ADMIS

ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1115 din 26.09.2016

ANUNŢ

privind rezultatele obţinute la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

Azi, 26.09.2016, s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

Rezultatul obţinut de candidatul participant la această probă este următorul:

1. Bândea Adrian-Dan a obţinut 95,00 de puncte, fiind declarat „admis” la această probă.

Candidatul nemulţumit de rezultatul la proba interviu poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la această probă, respectiv 27.09.2016 ora 17:00.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 28.09.2016.

Rezultatul obţinut la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector de specialitate, grad profesional debutant

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1102 din 21.09. 2016

ANUNŢ

privind rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”, din data de 21.09.2016.

Pentru proba scrisă a concursului punctajul stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declaraţi ,,admis” candidaţii trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrărilor, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă

 1

BÂNDEA ADRIAN-DAN

97,00

ADMIS

 2

STRÂMTU ȘTEFAN-BOGDAN

37,00

RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 22.09.2016 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 26.09.2016, ora 1000.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Anunț privind rezultatele la concursul de ocupare a două funcţii contractuale vacante de consilier, grad profesional IA

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1100 din 21.09.2016

ANUNŢ

privind rezultatele la concursul de ocupare a două funcţii contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”, din intervalul 14 – 19.09.2016

În intervalul 14 – 19.09.2016 s-a desfăşurat concursul de ocupare a două funcţii contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatele obţinute de candidaţi se prezintă astfel:

Nr. crt.

Candidat

Punctaj probă scrisă

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

TÂRSU GEORGE CRISTIAN

90,00

90,00

90,00

ADMIS

2.

STOICU LAURENȚIU

83,00

90,00

86,50

ADMIS

ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS
Nr. 1093 din 19.09.2016

ANUNŢ

privind rezultatele obţinute la PROBA INTERVIU de către candidaţi participanţi la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

Azi, 19.09.2016, s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare a două funcţii contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare Ansamblului
Monumental ”Calea Eroilor”.

Rezultatele obţinute de candidaţii participanţi la această probă sunt următoarele:

1. Târsu George Cristian a obţinut 90,00 de puncte, fiind declarat „admis” la această probă;
2. Stoicu Laurențiu a obţinut 90,00 de puncte, fiind declarat „admis” la această probă;

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba interviu pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 20.09.2016 ora 17:00.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 21.09.2016.

ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 1081 din 14.09. 2016

ANUNŢ

privind rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”, din data de 14.09.2016.

Pentru proba scrisă a concursului punctajul stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declaraţi ,,admis” candidaţii trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrărilor, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă

 1

TÂRSU GEORGE CRISTIAN

90,00

ADMIS

 2

STOICU LAURENŢIU

83,00

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 15.09.2016 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 19.09.2016, ora 1000.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Mergi Sus