Conferință la Târgu-Jiu pe tema includerii în patrimoniul UNESCO a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”

Vineri, 28 iulie 2017 (orele11:00), la Muzeul de Istorie Gorj „Alexandru Ştefulescu” a avut loc conferința cu tema: „Includerea Ansamblului Monumental ridicat de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu în patrimoniul UNESCO”. Acest eveniment se datorează faptului că ansamblul respectiv reintră oficial în cursa pentru includerea în Patrimoniul Mondial UNESCO. Viziunea de revizuire a dosarului și stadiul elaborării acestuia au fost explicate și ilustrate de echipa INP alcătuită din Ștefan Bâlici (managerul INP şi conferențiar la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”), arh. Irina Iamandescu (director al Direcției Patrimoniu Imobil din cadrul INP și secretar al Comitetului Național Român ICOMOS), Iosef Kovacs (Șef Serviciu Patrimoniu Mondial) și Barry Gamble, coordonator al dosarului respectiv, expert internațional în patrimoniul mondial din Marea Britanie, cu vastă experiență în scrierea de nominalizări și înscrierea de situri în Lista Patrimoniului Mondial (pentru Marea Britanie, Polonia, Japonia ș.a.), precum și în consultanță de specialitate pe acest subiect. La conferinţă au participat Marcel Romanescu şi Adrian Tudor, primarul şi respectiv viceprimarul municipiului Târgu-Jiu.

Temele prezentate în cadrul conferinţei au fost următoarele: 1. situri înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, obiectivele organizaţiei respective şi modul în care ea a evoluat recent (cu scopul de a se şti în ce „trend” se află dosarul care este propus acum), 2. demersurile care au fost realizate începând cu februarie 2016 (când ministerul Culturii, INP şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu au anunţat reluarea lucrului la dosarul Brâncuşi), 3. abordarea propusă pentru etapa aceasta luând în considerare observaţiile pe care le-a făcut ICOMOS (organismul consultativ al UNESCO) la încercarea anterioară, pentru a explica observaţiile lor în vederea regândirii dosarului şi 4. sistemul de protecţie şi monitorizare a obiectivelor de patrimoniu mondial de pe teritoriul României, pentru a putea înţelege care sunt paşii post-înscriere ce îi presupune această activitate permanentă ulterioară înscrierii, de monitorizare şi gestiune a ansamblului. În final s-a trecut la întrebări şi dicuţii.

În acest articol vom prezenta date concrete privind atât revizuirea dosarului, cât şi redefinirea poziţiei României relativ la Convenţia Patrimoniului Mondial, aşa cum a explicat arh. Irina Iamandescu în cadrul conferinţei de la Târgu-Jiu.

Aceaste demersuri implică mai multe măsuri complexe de abordare sistematică, pornind de la revizuirea listei indicative de aşteptare pe care se găseşte ansamblului monumental ridicat de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu şi, mai departe, mergând sistematic pe revizuirea modului în care INP se ocupă de aceste monumente înscrise în lista Patrimoniului Mondial, din punct de vedere al conservării şi restaurării pe de-o parte, dar şi al monitorizării curente impuse de Convenţia Patrimoniului Mondial, pe de altă parte. Din acest ultim punct de vedere, INP a elaborat un proiect de revizuire a sistemului de monitorizare şi protecţie care este în curs de evaluare şi va fi probabil funcţional până la sfârşitul acestui an.

În ceea ce priveşte dosarul propriu-zis al „Căii Eroilor”, el este în lucru şi este într-o situaţie prioritară (alături de cel privind Roşia Montană, deja depus şi aflat acum în evaluare, şi cel privind Sibiul, de asemenea în rediscutare) faţă de celelalte dosare pe care România le are de asemenea în momentul de faţă în lucru. Încă de la începutul anului trecut, demersurile pentru revizuirea sa au fost intense, iar INP şi-a propus să-l repună la începutul anului viitor, la următorul termen de depunere al dosarelor pentru Lista Patrimoniului Mondial.

Un prim pas esenţial a fost traducerea dosarului anterior în limba engleză. Acesta a fost depus de România în limba franceză, dar retras apoi, în anul 2015, după recomandarea de neînscriere de către ICOMOS. S-a constatat ulterior că este un avantaj (şi o cerinţă importantă) ca el să fie tradus în limba engleză, pentru a exista atât un acces mult mai facil la conţinutul său din partea unei plaje mai largi de evaluatori, cât şi colaborarea necesară cu expertul principal cu care România lucrează în momentul de faţă pe subiectele UNESCO.

În această primă etapă s-a reuşit redefinirea şi reevaluarea dosarului în conformitate cu cerinţele UNESCO. Au fost definitivate, cu asistenţă de specialitate, toate chestiunile legate de criterii (unicitate, universalitate, integritate, structura dosarului) şi s-a publicat o broşură de prezentare ce explică sintetic aceste lucruri (în limba engleză). La Comitetul Patrimoniului Mondial de la Cracovia, INP a fost în situaţia fericită de a avea aceste materiale şi de a le putea disemina în acest context extrem de relevant, adică al acelui for care decide cu privire la înscrierea monumentelor în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO (cu atât mai mult cu cât una din chestiunile semnalate în evaluarea iniţială a dosarului a fost aceea că ansamblul nu este suficient de bine cunoscut la nivel mondial). Acest material a fost distribuit şi de Primăria Municipiului Târgu-Jiu, prin intermediul punctului de informare ce ţine de Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”.

Revizuirea dosarului s-a efectuat în mod transparent, pentru a se urmări cât mai bine acest proces. În acest sens s-a achiziţionat un domeniu dedicat (brancusi.world) care urmează să găzduiască site-ul dedicat nominalizării, care este în momentul de faţă în construcţie. Au fost de asemena achiziţionate două pagini de prezentare în revista internațională World Heritage / Patrimoine Mondial, numărul din iulie 2017, ce a fost distribuită la reuniunea Comitetului Patrimoniului Mondial de la Cracovia. Este foarte important de adus astfel de lucruri în atenţia comitetului, deoarece acele persoane de specialitate care au capacitatea de face recomandări cu privire la nominalizarea ansamblului brâncuşian pot să ia contact şi să înţeleagă cât mai bine acest subiect.

Pe fond au avut loc consultări ale INP (împreună cu Barry Gamble), cu experţii Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO (aparatul tehnic care recepţionează dosarele de nominalizare, verifică conţinutul lor şi conformitatea acestora cu cerinţele Convenţiei Patrimoniului Mondial) şi, de asemenea, cu ICOMOS (Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor), organismul oficial al UNESCO pe acest subiect al patrimoniului cultural, care face evaluările dosarelor şi recomandările de înscriere sau neînscriere care sunt luate în discuţie de comitet. Aceste consultări au fost extrem de importante pentru că au contribuit la lămurirea unor cerinţe tehnice ale Convenţiei (şi nu în primul rând de abordare ştiinţifică, care era considerată deja foarte bună) şi a mai multor probleme legate de dosarul anterior, dovedindu-se aşadar esenţiale pentru redefinirea conceptului de revizuire.

Permanent pe parcursul procesului de revizuire au avut loc consultări ale INP cu Primăria Municipiului Târgu-Jiu, Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică Bucureşti şi cu specialişti implicaţi în proiecte ce vizează ansamblul brâncuşian, în vederea unei corelări a diverselor proiecte şi acţiuni asupra acestuia, într-o abordare integrală a protejării sale. Convenţia stabileşte clar faptul că orice proiect de intervenţie asupra ansamblului trebuie să fie corelată cu cerinţele de conservare a atributelor, a valorilor care au dus la înscrierea monumentului respectiv în Lista Patrimoniului Mondial. De aceea, toate proiectele care au fost iniţiate cumva independent de Primăria Municipiului Târgu-Jiu trebuie să aibă o abordare integrată care să concure la conservarea acestor valori.

Sorin Lory Buliga

Mergi Sus