Paşi pe nisipul înserării

În data de 16-17 martie 2013 , Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, Consiliul local şi Primăria Municipiului Târgu Jiu în parteneriat cu Muzeul Judeţean Gorj, UAP, Filiala Gorj şi Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” au organizat o serie de manifestări culturale, sub genericul „Brâncuşiana 2013”, dedicate comemorării a 56 de ani de la trecerea în universalitatea a lui Constantin Brâncuşi.

Programul simpozionului naţional din acest an a inclus, comunicări ştiinţifice susţinute de cercetători importanţi ai operei şi vieţii lui Brâncuşi, printre care s-au numărat Doina Lemny, cercetător principal la Centrul G. Pompidou din Paris, Ioana Vlasiu, cercetător al Institutului de Artă din Bucureşti, Grigore Smeu, fost cercetător la Institutul de Filozofie al Academiei Române, prof. univ. dr. Ion Mocioi, scriitorul şi directorul editurii Vinea, Nicolae Tzone, directorul VISARTA, Gheorghe Voican, profesorul şi scriitorul Zenovie Cârlugea, Sorana Georgescu-Gorjan, fiica inginerului Ştefan Georgescu-Gorjan cel care a avut o contribuţie însemnată în ceea ce priveşte turnarea în Atelierele de la Petroşani şi apoi ridicarea Coloanei fără de sfârşit la Târgu Jiu, care deşi nu a fost prezentă în Sala Maură a Prefecturii Gorj, acolo unde s-au desfăşurat lucrările simpozionului, a trimis textul domniei sale pentru a fi lecturat, asemenea doamna Genoveva Pogorilovschi, soţia lui Ion Pogorilovschi unul dintre cei mai importanţi brâncuşiologi din România, omul care prin opera sa a dat o nouă dimensiune geniului brâncuşian, precum şi doi importanţi oaspeţi de la Craiova, profesoara Magda Buce Răduţ de la Liceul de Artă „Marin Sorescu” şi Laurenţiu Puicin directorul Colegiului de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, care a prezentat catalogul de note ,precum şi momente inedite din perioada când Brâncuşi a fost elev al şcolii de meserii din Craiova.Totodată, programul manifestărilor a cuprins numeroase alte momente elevate, cum ar fi lansarea albumului de artă al sculptorului Aurel Contraş care, pe lângă acesta, a adus la Târgu Jiu şi câteva din operele sale, una dintre ele fiind donată Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși” și care va putea fi văzută în expoziția permanentă a Muzeului de Artă, proiecţia în premieră a filmului Blestemul lui Brâncuşi de Cornel Mihalache, o conică sumbră şi ironică totodată a ceea ce se întâmplă cu marele sculptor atunci când numele său este folosit de o seamă de ignoranţi care nu doresc altceva decât o ieftină şi nemeritată intrare pe scena publică românească şi din străinătate, fără să aibă o contribuţie majoră la ceea ce am putea numi exegeza operei brâncuşiene. În cadrul aceluiaşi program au fost lansate albumul Brâncuși – dincolo de toate frontierele şi cartea cu titlul Lizica Codreanu, o dansatoare româncă în avangarda pariziană, autoare fiind Doina Lemny, care în cuvântul său a subliniat elementele de noutate pe care le aduc în atenţia publicului cititor cele două opere. Totodată, a putut fi revăzută expoziţia de filatelie şi cartofilie Brâncuși, viața și opera, precum şi filmul „Strigăt în timpan”, autori Radu Igazsag şi Alexandru Solomon, o emoţionantă frescă filmată a avangardei româneşti de care C. Brâncuşi nu a fost nicidecum străin.

Toate aceste momente, presărate cu discuţii aprinse din partea celor prezenţi, având o coloratură aparte şi o mult aşteptată punere în ordine a unor lucruri mai puţin înţelese de către unii, cum ar fi chestiunea legată de restaurarea ansamblului sau procedura de includere a acestuia pe lista UNESCO, au demonstrat preocupare continuă, atât a autorităţilor locale, dar şi a specialiştilor de a pune pe prim plan grija faţă de tot ce ne-a lăsat Brâncuşi. Şi aici nu e vorba numai de Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu, ci de întreaga operă a marelui sculptor aflată în România. Prezent pe tot parcursul simpozionului, primarul Florin Cârciumaru a reiterat, în acest sens, preocuparea şi sprijinul său, dar şi al instituţiei pe care o conduce, în privinţa îngrijirii operelor brâncuşiene lăsate moştenire municipalităţii, dorinţa sa de a contura un program şi un proiect viabil de întreţinere, conservare şi promovarea a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”.

Cum era firesc, simpozionul nu se putea încheia altfel decât în aceeaşi manieră în care a şi început, adică printr-o nouă serie de rafinate momente artistice susţinute de artişti consacraţi ai dansului şi muzicii româneşti, precum trupa de dans Katamis din Craiova şi cvartetul Allegro de la Filarmonica Oltenia care, la finalul spectacolului au reuşit să smulgă publicului prezent în sala Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, frenetice aplauze.

Merită spus că, în contextul acestui amplu program cultural, consacrat deja sub numele de Brâncuşiana şi, în care, an de an, sunt promovate noi idei şi proiecte referitoare la viaţa şi opera lui C. Brâncuşi, un rol decisiv îl au personalităţile de vârf, acei oameni care şi-au dedicat timpul şi viaţa unei asidue cercetări, scoţând la iveală sensuri şi gânduri ascunse în cutele subţiri ale spiritului şi care prin efortul şi opera lor scriu de fiecare dată un nou capitol în marea carte dedicată lui Brâncuşi.

Trebuie să amintim, în acelaşi timp, prezenţa la simpozion a poetului şi criticul Gheorghe Grigurcu, care de altfel, luni 18 martie, a lansat o nouă carte de poezie, într-o frumoasă ediţie apărută la editura Vinea, susţinută şi tipărită de către Nicolae Tzone, directorul editurii,a artistului plastic Mihai Ţopescu şi arhitectului Iulian Cămui, toţi trei adăugând prin prezenţa lor un plus de valoare evenimentului.De altfel, la toate momentele petrecute în cadrul acestui simpozion au fost prezenţi numeroşi alţi oameni de cultură gorjeni, iubitori ai lui Brâncuşi.

Mergi Sus