PROGRAME ȘI PROIECTE ÎN 2014

                  CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

PROGRAME ȘI PROIECTE ÎN 2014

 

Denumire program/ proiect Rezultate așteptate Activități în proiect Termen
Program : TREI SFERTURI DE SECOL PE CALEA EROILOR
Brâncușiana – simpozion la aniversarea nașterii sculptorului- editarea unui număr al revistei Brâncuși

– editarea revistei Confesiuni

comunicări, lansări de carte, de reviste, expoziții de artă plastică- vizită în locurile legate de biografia sculptorului 18-19 februarie
Pe urmele lui Brâncuși – evocări, comemorări, trasee itinerante – acțiuni destinate comemorării sculptorului la Tg-Jiu, Hobița, Paris- concursuri regional pt  elevi cu premiu o excursie la Paris martie
Simpozion internațional de sculptură  

 

– artiști plastici din țară și străinătate 

 

 

 

– Stabilirea regulamentului, a juriului, a procedurii de înscriere și de selecție;-realizarea de lucrări de artă plastică destinate patrimoniului artistic al municipiului

– simpozion științific

august
Contemporan cu Brâncuși – Milița Petrașcu – 100 participanți- descoperirea și aprofundarea, de către publicul larg, a cunoștințelor despre lumea artiștilor contem-porani lui Brâncuși

– promovarea brandului Brâncuși, a Tg-Jiului și a Gorjului ca destinație turistică

– mediatizarea concursului la nivel național- concurs  de cultură generală privind viața și opera lui Brâncuși și a unuia dintre contemporanii săi: Milița Petrașcu

– premii turistice: 2-7 zile în Gorj

Mai – iunie
Pelerinaj pe Calea Eroilor – 200 de participanți direcți- implicarea comunității locale (școli, instituții publice, agenți economici)

– 400 de beneficiari direcți (elevi, cadre didactice)

– comemorarea Luptelor de la Podul Jiului- expoziții de fotografie, docu-mente de arhivă

– procesiune pe Calea Eroilor

– serial de prezentări în școli și licee privind istoricul ansamblului

27 octombrie
Program : TÂRGU-JIUL DE IERI ȘI DE AZI
Târgu-Jiul în imagini – pliante cu obiectivele cele mai importante din municipiu- cărți poștale cu obiectivele turistice din oraș

– un film (10 min.) de prezentare oraș

– 500 DVD-uri film + galerie foto

– realizarea fotografiilor- obținerea acordului Visarta

– selectarea executantului

– realizarea tipăriturilor

– realizarea materialelor audio-video

Trim.I, II, III
Calea Eroilor în cele patru anotimpuri – reeditare album „Tg-Jiu, Orașul lui Brâncuși”- cărți poștale cu ansamblul

– produse și obiecte tematice realizate de micii producători și artiștii plastici

– realizarea fotografiilor/ produselor

– obținerea acordului Visarta

– selectarea executantului

– realizarea tipăriturilor

Trim.I, II, III
Prin Tg-Jiu, hai-hui! – 100 de participanți cu vârste între 7-12 ani – stabilire traseu- stabilire condiții de participare și regulament

– promovare în mass-media, postări pe facebook

– parteneriate cu școli

1-2  iunie
Program : FII BINEVENIT ÎN TÂRGU-JIU
Soluții comune pentru o dezvoltare echilibrată – 5 structuri de cazare, alimentație și transport în turism din Gorj participante la dezbatere- 5 structuri din regiunea SV Oltenia

– 10 ghizi amatori

un seminar – dezbatere cu operatori, structuri şi instituţii implicate în turism din Tg-Jiu, Gorj și regiune- realizare materiale pt. seminar

– formare ghizi voluntari și amatori, de timp liber (studenți, profesori)

Trim.II/III
Acasă la Brâncuși – participare la 2 târguri de turismn – promovarea potențialului turistic al municipiului Tg-Jiu, în corelație cu cel județean și cel regional În funcție de programul regional și național
Program : BIBLIOTECA BRÂNCUȘI
Revista Confesiuni – 10 numere ale revistei de cultură a instituției- revista în format electronic, accesibilă online pe site-ul instituției – consolidarea și lărgirea grupului de colaboratori fideli ai revistei- prezentarea revistei în școli și licee

– difuzarea revistei în județ și țară

2014
Revista Brâncuși – 4 numere ale revistei- revista în format electronic, accesibilă online pe site-ul instituției – constituirea unui grup de colaboratori permanenți- cooptarea colaboratorilor din străinătate 2014
Confesiuni la Masa Tăcerii – 6 întâlniri cu comunitatea literară și artistică din Gorj și țară – dezvoltarea unui spațiu cultural comun de discuții și schimburi de idei în Tg-Jiu- schimburi culturale în județ și în țară 2014
Cu și despre Brâncuși – integrala titlurilor apărute sub semnătura celor care l-au cunoscut personal sau au la bază mărturii personale – editare carte sub semnături consacrate- achiziționare cărți, albume cu opera și viața lui C. Brâncuși 2014

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

Adriana Andrițoiu

 

 

 

Mergi Sus