Regulament de organizare a Concursului Național de Arte Vizuale „ Brâncușiana copiilor”Ediția a XIII- a, 13 martie 2015

– Concursul Național de Arte Vizuale „ Brâncușiana copiilor” este fără taxă.

– Se adresează elevilor din învățământul preuniversitar ( preșcolar, primar, gimnazial, liceal și vocațional, din Palate și Cluburi ale elevilor ) din toată țara.

– Expoziția – concurs se desfășoară anual.

– Vernisajul va avea loc la Muzeul Județean Gorj, în data de 13 martie 2015, ora 10,00.

– Concursul se desfășoară pe două secţiuni:

A. Pentru  preșcolari și elevii claselor I- XII

B.  Pentru elevii liceelor vocaționale

– Tema concursului:Tema acestei ediții este:  „ De la  ancestral la modernism în opera brâncușiană”

– Unitatea școlară înscrisă în concurs va organiza Etapa pe școală în perioada 05 ianuarie-28 februarie 2015.

– Fiecare profesor îndrumător poate trimite cel mult 10 lucrări. Un elev se poate înscrie cumaxim două compoziții. Lucrările trebuie să fie originale.

– Tehnica de lucru: la alegere- Dimensiuni: a) bidimensionale: A5, A4, A3 sau până la 50 x 70 cm    b) tridimensionale: până la 70 x 70 x 70 cm

–  Nu  se  admit  lucrări  cu  passé-  partout  decât  la  lucrările  de  grafică  în  limiteledimensiunilor impuse de organizatori.

– Formularul de înscriere pentru fiecare cadru didactic ( Anexa 1) va fi completat şi trimispână la data de 28 februarie 2015, pe adresa de e- mail  diana.ciurea@yahoo.com  , tel.0726231926 ( între orele 09,00- 11,00/ 18,30- 20,00, de luni până vineri)

– Lucrările se vor eticheta pe verso în colţul din dreapta jos, tehnoredactate cu Times NewRoman, 12 şi va cuprinde:

Titlul lucrării: Numele şi prenumele elevului:

Clasa:

Şcoala:

Localitatea:

Judeţul:

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:

Nr. tel. coordonator:

Adresă e- mail coordonator:

– Lucrările premiate nu se vor returna, ele devin proprietatea organizatorilor.

– Creaţiile elevilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de un juriu formatdin brâncușiologi, artiști plastici, profesori de specialitate.  Criterii de jurizare: încadrarea în tema propusă și dimensiunile recomandate, creativitate,expresivitate și originalitate, tehnică la alegere, principii de organizare ( paginație, construcție,valorație/ culoare), armonizarea elementelor de limbaj plastic, ritm și contrast.

– Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pe categorii de vârstă ( până la 7 ani; 7-9 ani;9-11 ani; 11- 13 ani; 13- 15 ani, 15- 17 ani, 17- 19 ani ) şi premii speciale din parteapartenerilor, precum şi diplome de participare pentru toate cadrele didactice îndrumătoare.Elevii de la liceele vocaționale, vor fi premiați separat, pe aceleași categorii de vârstă.

– Nu se admit contestații în ceea ce privește jurizarea.

– În cazul lucrărilor câștigătoare, numele autorilor, fotografii și filmări cu aceștia pot fifăcute publice și folosite în scopuri de promovare.

– Fiecare colet va fi însoțit de un tabel cu elevii înscriși, înregistrat, semnat și ștampilat deconducerea școlii ( Anexa 1), un plic A4 timbrat pentru țară și autoadresat ca în fișa deînscriere,  opțional  acordul  de  parteneriat  (  Anexa  2).  Lucrările  tridimensionale  să  fieambalate corespunzător.

–  Cadrele  didactice  participante  vor trimite  coletul cu lucrările  până la data de 28februarie 2015 (data poştei) pe adresa: Școala  Gimnazială „ Alexandru Ștefulescu”,  Municipiul  Târgu Jiu,  județul  Gorj,strada  Calea  Eroilor,  nr.  32,  Cod  poștal  210135,   profesor Iliana  Gheorghiu,  cumențiunea pentru Concursul Național de Artă Vizuală „ Brâncușiana copiilor”.

Relații suplimentare:- Inspector școlar pentru aria curriculară Arte, prof. Gabriel Victor Popescu  tel: 0767971863                  e- mail: gabrielpopescu.gorj@yahoo.com- Responsabil Cerc pedagogic Arte vizuale/ Educație plastică/ Educație vizuală,              prof. Diana Ileana Ciurea tel: 0726231926, e- mail: diana.ciurea@yahoo..com- prof.  Florin Gheorghiu, tel. : 0751247224, e- mail: prof_florin_gheorghiu@yahoo.com –     prof.  Iliana Gheorghiu, tel. : 0745670840      –     prof. Rodica Elena Norocea tel: 0769240471      –     prof. Bogdan Marian Rouă  tel: 07615203644

Mergi Sus