ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 42 din 13.01.2016

ANUNŢ

privind rezultatele obţinute la PROBA INTERVIU de către candidaţii
participanţi la concursul de ocupare a funcţiei de execuţie contractuale vacante
de referent, treapta profesională debutant din cadrul Compartimentului
Dezvoltare, Parteneriate şi Proiecte Culturale din data de 13.01.2016.

Azi, 13.01.2016, s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent, treapta profesională debutant din cadrul Compartimentului Dezvoltare, Parteneriate şi Proiecte Culturale.
Rezultatele obţinute de candidaţii participanţi la această probă sunt următoarele:

1. Negruşoiu Oana Georgeta a obţinut 83,33 de puncte, fiind declarată „admis” la această probă;
2. Drăghescu Liliana-Florentina a obţinut 80,00 de puncte, fiind declarată „admis” la această probă;
3. Otgon Liviu-Mihăiţă a obţinut 61,66 de puncte, fiind declarat „admis„ la această probă.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba interviu pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 14.01.2016 ora 1700.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 15.01.2016.

Mergi Sus