ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS
NR. 1053 din 05.09.2016

ANUNŢ

În urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși pentru a participa la concursul de recrutare, din intervalul 14-19 SEPTEMBRIE 2016, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” redăm rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul de mai sus:

1. Târsu George Cristian, dosar înregistrat cu nr. 1028/31.08.2015 – declarat „admis”;

2. Stoicu Laurențiu, dosar înregistrat cu nr. 1032/01.09.2016 – declarat „admis”;

Candidații declarați ”ADMIS” vor susține proba scrisă în data de 14 septembrie 2016, orele 11,00, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Candidații nemulţumiți de rezultatul selecţiei poate formula contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor respectiv 06.09.2016, orele 17,00.

  • Afişat astăzi, 05.09.2016.

Mergi Sus