ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS
NR. 1054 din 05.09.2016

ANUNŢ

În urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși pentru a participa la concursul de recrutare, din intervalul 21-26 SEPTEMBRIE 2016, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” redăm rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul de mai sus:

1. Strâmtu Ștefan Bogdan, dosar înregistrat cu nr. 1000/26.08.2016 – declarat „admis”;

2. Bândea Adrian-Dan, dosar înregistrat cu nr. 1031/01.09.2016 – declarat „admis”;

Candidații declarați ”ADMIS” vor susține proba scrisă în data de 21 septembrie 2016, orele 11,00, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Candidații nemulţumiți de rezultatul selecţiei poate formula contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor respectiv 06.09.2016, orele 17,00.

  • Afişat astăzi, 05.09.2016.

Mergi Sus