ANUNŢ

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
COMISIA DE CONCURS

Nr. 1124 din 28.09.2016

ANUNŢ

privind rezultatele la concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”, din intervalul 21–26.09.2016

În intervalul 21–26.09.2016 s-a desfăşurat concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental ”Calea Eroilor”.

În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatele obţinute de candidat se prezintă astfel:

Nr. crt.

Candidat

Punctaj probă scrisă

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

BÂNDEA ADRIAN- DAN

97,00

95,00

96,00

ADMIS

Mergi Sus