ANUNȚ PROBA INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL IA – COMPARTIMENT PATRIMONIU CULTURAL

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
COMISIA DE EXAMEN
Nr. 588  din  19.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  consilier, grad profesional IA, Compartimentul PATRIMONIU CULTURAL din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”,  din data de  19.05.2022

Azi, 19.05.2022, s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a examenului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA, Compartiment PATRIMONIU CULTURAL din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”.

Rezultatul obţinut de către candidat la această  probă este următorul:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

interviu

Rezultat proba interviu
1.              517 94,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba interviu pot depune  contestaţie în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 20.05.2022, ora 1400.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 23.05.2022.

Mergi Sus