ANUNȚ REZULTAT PROBA INTERVIU EXAMEN DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL I, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
COMISIA DE EXAMEN
Nr. 545  din  10.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”,  din data de  10.05.2022.

Azi, 10.05.2022,  s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a examenului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional I, Compartiment Centrul Național de Informare și Promovare Turistică- CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”.

Rezultatul obţinut de către candidat la această  probă este următorul:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

interviu

Rezultat proba interviu
1.             453 56,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba interviu pot depune  contestaţie în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 11.05.2022, ora 1600.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 12.05.2022.

Mergi Sus