ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GI, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 538  din   09.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei contractuale  vacante de inspector de specialitate , grad profesional I din  cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu

Pentru proba scrisă a examenului punctajul  stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declarat ,,admis” candidatul trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrării, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă
1.           453 71,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult  1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 10.05.2022 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 16.05.2022, ora 0900.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă, care se va susține în data de 16.05.2022, ora 0900, la Primăria Municipiului Târgu Jiu.

Mergi Sus