ANUNȚ REZULTAT PROBĂ SUPLIMENTARĂ ELIMINATORIE LIMBĂ STRĂINĂ A EXAMENULUI PENTRU OCUPARE POST VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
Nr.  471  din  28.04.2022

ANUNŢ

privind rezultatul la proba suplimentară  eliminatorie de limbă străină a examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional II, compartiment Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu, din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovarea , ,,Constantin Brâncuși” din data de 28.04.2022

În data de  28.04.2022 s-a desfăşurat proba suplimentară  eliminatorie de limbă străină (engleză și spaniolă) a examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional II, Compartimentul   Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu, din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”

Rezultatul obţinut de candidată,  în urma susţinerii acestei probe se prezintă astfel:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Rezultat la proba de limba engleză Rezultat la proba de limba spaniolă
1. 393 ADMIS ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi ,,ADMIS” vor susţine proba scrisă în data de 02.05.2022, ora 1130, la sediul Primăriei Târgu Jiu.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot formula contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei suplimentare de limbă străină, respectiv 29.04.2022, ora 1400.

Afişat astăzi,  28.04.2022.

Mergi Sus