ANUNȚ REZULTATE FINALE LA EXAMENUL DE RECRUTATE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL I, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE ȘI
PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
Comisia de concurs
Nr. 561  din  12.05.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși” din perioada 04.05.2022 – 12.05.2022

În perioada 04.05.2022 – 12.05.2022 s-a desfăşurat examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatul final  obţinute de candidat se prezintă astfel:

Nr. crt. Număr de identificare

al candidatului

Punctaj probă scrisă Punctaj proba interviu Punctaj  final Rezultat final
1 453 71,67 56,67 64,17 ADMIS

 

Mergi Sus