ANUNȚ REZULTATE PROBA INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
COMISIA DE EXAMEN
Nr. 500  din  03.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidata participantă la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional II, Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”,  din data de  03.05.2022

Azi, 03.05.2022,  s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a examenului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional II, Compartiment Centrul Național de Informare și Promovare Turistică- CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”.

Rezultatul obţinut de către candidată la această  probă este următorul :

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

interviu

Rezultat proba interviu
1.              393 71,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba interviu pot depune  contestaţie în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 04.05.2022, ora 1600.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 05.05.2022.

Mergi Sus