ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONCURS PENTRU FUNCȚIA CONTRECTUALĂ DE CONSILIER, GRAD PROFESIOANAL IA, COMPARTIMENT PATRIMONIU CULTURAL

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
Comisia de concurs
Nr. 563  din  12.05.2022

ANUNŢ

În urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la concursul  de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier, grad profesional IA, Compartimentul Patrimoniu Cultural, din intervalul 10 mai – 24 mai 2022, rezultatul selecţiei dosarului se prezintă astfel:

Nr.

Crt.

Cod identificare candidat Rezultat selecție

dosar

Motivul respingerii dosarului
   1.              517 ADMIS                              –
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv 13.05.2022, ora 1400.
  • Afişat astăzi,  12.05.2022.
Mergi Sus