Brancusiana Copiilor 2012

CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE VIZUALE “BRANCUŞIANA COPIILOR” EDIŢIA a X-a  15  MARTIE  2012 

Expozitia “Brancusiana copiilor” se incadreaza in sirul manifestarilor omagiale anuale “Brancusiana” – organizate de forurile de cultura si arta din judetul Gorj in perioada februarie-martie si are in vedere expunerea si premierea unor lucrari ale copiilor si scolarilor din invatamantul preuniversitar (prescolar, gimnazial, liceal, vocational).

Accentul va fi pus pe creativitate, originalitate, noutate si nu pe cel de reproducere a operei brancusiene.
1. TEMATICA  “LA BRANCUSI”

2. CONDITII DE PARTICIPARE

o Fiecare indrumator poate prezenta cel mult 10 lucrari.

o Un elev poate participa cu maximum doua compozitii.

 o Tehnica de lucru: la alegere.

o   Dimensiuni:

a) tridimensionale – pana la 50 x 50 x 50 cm.

b) bidimensionale – pana la 50 x 70 cm.

Lucrarile vor fi insotite, pe verso, cu urmatoarele date:

o numele si prenumele autorului

o clasa, varsta

o titlul

o adresa scolii o numele si prenumele indrumatorului.
 
In coltul din dreapta jos, pe fata lucrarii, va fi lipita o eticheta cu numele, prenumele, clasa, varsta, titlul lucrarii.

Fiecare colet va fi insotit de un tabel cu elevii participanti (nume, prenume, clasa, varsta), semnatura si stampila directorului.
Lucrarile primite nu se vor returna, iar cele premiate vor intra  in patrimoniul Centrului de Cultura si Arta “Constantin Brancusi”.

3. CALENDARUL CONCURSULUI

Lucrarile vor fi trimise pana la data de 5 martie 2012 (data

postei), pe adresa:

Prof. FLORIN GHEORGHIU

SCOALA GENERALA NR. 8 “CONSTANTIN SAVOIU”
STR. UNIRII, NR. 27, TARGU JIU, JUD. GORJ
Cele mai bune lucrari vor fi premiate cu diplome in urma jurizarii

efectuate de un colectiv de brancusologi, artisti plastici, profesori de specialitate.
Premiile vor fi atribuite pe categoriile de varsta:
-pana la 7 ani; 7-11 ani; 11-15 ani; 15-18 ani.

Elevii cuprinsi in scoli cu profil artistic, vor fi premiati separat, pe aceleasi categorii de varsta.

4.   RELATII SUPLIMENTARE:

– Inspector specialitate: prof. Oana Boian  tel. 0745596104

– Prof.Florin Gheorghiu tel. 0751247224

– Prof. Gheorghe Plaveti tel. 0745208647

 

 

Inspector Scolar General, Inspector Specialitate, Responsabil

Cerc
Pedagogic,
Prof.  Paralescu Justin Sebastian, Prof. Oana Stelescu, Prof. Gheorghe Plaveti.
 

 
Centrul Cultural “Constantin Brancusi”                                                             Muzeul Judetean “Alexandru Stefulescu”
Ovidiu Popescu                                                                                                                  Dr.Dumitru Hortopan

Mergi Sus