BRANCUSIANA COPIILOR

Concursul Naţional de Arte Vizuale

“ Brâncuşiana Copiilor”

Ediţia a XI-a

14 Martie 2013

 

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului  si Sportului  ,Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj,Cercul Pedagogic al  Profesorilor de Educaţie Plastică  Gorj , Primăria Municipiului Tâgu Jiu,Centrul Municipal de Cultura Constantin Brâncuşi,Muzeul Judeţean Al. Ştefulescu  Gorj organizează “ Brâncuşiana Copiilor”

Expoziţia „Brâncuşiana copiilor” se încadrează în şirul manifestărilor omagiale anuale „Brâncuşiana” – organizate de forurile de cultură şi artă din judeţul Gorj în perioada februarie – martie şi are în vedere expunerea şi premierea unor lucrări ale copiilor şi şcolarilor din învăţământul preuniversitar (preşcolar, gimnazial, liceal,vocaţional). Accentul va fi pus pe creativitate, originalitate, noutate şi nu pe cel de reproducere a operei brâncuşiene.

  1.   TEMATICA :

„LA BRÂNCUŞI”

 

  1.  CONDIŢII DE PARTICIPARE

Fiecare îndrumător poate prezenta cel mult 10 lucrări. Un elev poate participa cu maximum două compoziţii.

–          Tehnica de lucru : la alegere.

–          Dimensiuni :

  1. Tridimensionale – până la 50x50x50 cm.
  2. Bidimensionale – până la 50×70 cm.

Lucrările vor fi completate, pe verso, cu următoarele date :

–          Numele şi prenumele autorului

–          Clasa, vârsta

–          Titlul

–          Adresa şcolii

–          Numele şi prenumele îndrumătorului.

Fiecare colet va fi însoţit de un tabel cu elevii participanţi (nume, prenume, clasa, vârsta), semnătura şi ştampila directorului.

Lucrările primite nu se vor returna, iar cele premiate vor intra în patrimoniul Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”.

  1. CALENDARUL CONCURSULUI

Lucrările vor fi trimise până la data de 07 Martie 2013 (data poştei), pe adresa :

Prof.dr. Florin Gheorghiu

Scoala Gen. Nr. 8 ” Constantin Săvoiu”

Strada Unirii, nr. 27, Târgu Jiu, Judeţul Gorj

Cele mai bune lucrări vor fi premiate cu diplome în urma jurizării efectuate de un colectiv de brâncuşologi, artişti    plastici, profesori de specialitate.

Premiile vor fi atribuite pe categoriile de vârsta :

–          Până la 7 ani , 7-9 ani, 9-11 ani,11-13 ani, 13-15 ani, 15-17 ani, 17-19 ani.

Elevii cuprinşi în şcoli cu profil artistic, vor fi premiaţi separat, pe aceleaşi categorii de vârstă.

 

  1. RELAŢII SUPLIMENTARE

Inspector specialitate prof. Gabriel Popescu tel. 0767/971863

Prof. Dr. Florin Gheorghiu tel. 0751/247224

Prof. Gheorghe Plăveţi tel. 0745/208647

 

Mergi Sus