Concursuri

ANUNȚ PROBA INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL IA – COMPARTIMENT PATRIMONIU CULTURAL

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
COMISIA DE EXAMEN
Nr. 588  din  19.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  consilier, grad profesional IA, Compartimentul PATRIMONIU CULTURAL din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”,  din data de  19.05.2022

Azi, 19.05.2022, s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a examenului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional IA, Compartiment PATRIMONIU CULTURAL din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”.

Rezultatul obţinut de către candidat la această  probă este următorul:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

interviu

Rezultat proba interviu
1.              517 94,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba interviu pot depune  contestaţie în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 20.05.2022, ora 1400.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 23.05.2022.

ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL IA, COMPARTIMENT PATRIMONIU CULTURAL

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 582   din   18.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei contractuale  vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Patrimoniu Cultural.

Pentru proba scrisă a examenului punctajul  stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declarat ,,admis” candidatul trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrării, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă
1.                  517 50,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 19.05.2022 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 20.05.2022, ora 0930.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă, care se va susține în data de 20.05.2022, ora 0930, la Primăria Municipiului Târgu Jiu.

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONCURS PENTRU FUNCȚIA CONTRECTUALĂ DE CONSILIER, GRAD PROFESIOANAL IA, COMPARTIMENT PATRIMONIU CULTURAL

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
Comisia de concurs
Nr. 563  din  12.05.2022

ANUNŢ

În urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la concursul  de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier, grad profesional IA, Compartimentul Patrimoniu Cultural, din intervalul 10 mai – 24 mai 2022, rezultatul selecţiei dosarului se prezintă astfel:

Nr.

Crt.

Cod identificare candidat Rezultat selecție

dosar

Motivul respingerii dosarului
   1.              517 ADMIS                              –
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv 13.05.2022, ora 1400.
  • Afişat astăzi,  12.05.2022.

ANUNȚ REZULTATE FINALE LA EXAMENUL DE RECRUTATE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL I, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE ȘI
PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
Comisia de concurs
Nr. 561  din  12.05.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși” din perioada 04.05.2022 – 12.05.2022

În perioada 04.05.2022 – 12.05.2022 s-a desfăşurat examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatul final  obţinute de candidat se prezintă astfel:

Nr. crt. Număr de identificare

al candidatului

Punctaj probă scrisă Punctaj proba interviu Punctaj  final Rezultat final
1 453 71,67 56,67 64,17 ADMIS

 

ANUNȚ REZULTAT PROBA INTERVIU EXAMEN DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL I, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
COMISIA DE EXAMEN
Nr. 545  din  10.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul participant la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”,  din data de  10.05.2022.

Azi, 10.05.2022,  s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a examenului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional I, Compartiment Centrul Național de Informare și Promovare Turistică- CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”.

Rezultatul obţinut de către candidat la această  probă este următorul:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

interviu

Rezultat proba interviu
1.             453 56,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba interviu pot depune  contestaţie în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 11.05.2022, ora 1600.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 12.05.2022.

ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GI, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 538  din   09.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei contractuale  vacante de inspector de specialitate , grad profesional I din  cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu

Pentru proba scrisă a examenului punctajul  stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declarat ,,admis” candidatul trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrării, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă
1.           453 71,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult  1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 10.05.2022 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 16.05.2022, ora 0900.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă, care se va susține în data de 16.05.2022, ora 0900, la Primăria Municipiului Târgu Jiu.

ANUNT CONCURS CONSILIER GRAD PROFESIONAL IA – COMPARTIMENTUL STUDII, CERCETARI SI PROIECTE CULTURALE

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare
„Constantin Brâncuşi”
Telefon 0253/217570
Nr. 337 din  28.03.2022

ANUNŢ

 

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu,  B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 12A, Judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de consilier, gradul profesional IA, din cadrul Compartimentului Studii, Cercetări și Proiecte Culturale.

Organizarea şi desfăşurarea concursului se fac potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi locul organizării concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu din bulevardul Constantin Brâncuşi, nr. 19 şi va consta în următoarele probe:

proba scrisă în data de 31.05.2022, ora 1130 ;

proba interviu care se va susține, în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediului Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Data și ora susținerii interviului se va afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Continuare »

ANUNȚ REZULTAT FINAL LA EXAMENUL DE OCUPARE A FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II, COMPARTIMENTUL CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE ȘI
PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
COMISIA DE EXAMEN
NR. 519 din 05.05.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional II, Compartimentul  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși” din perioada 28.04.2022 – 03.05.2022

În perioada 28.04.2022 – 03.05.2022 s-a desfăşurat examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional II, Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”.

În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatul final obţinute de candidată se prezintă astfel:

Nr. crt. Număr de identificare al candidatului Punctaj probă scrisă Punctaj proba interviu Punctaj  final Rezultat final
1 393 57,00 71,67 64,34 ADMIS

 

ANUNȚ REZULTAT PROBĂ ELIMINATORIE DE LIMBĂ STRĂINĂ A EXAMENULUI PENTRU FUNCȚIA DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL I, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
Nr.  512  din  04.05.2022

ANUNŢ

privind rezultatul la proba suplimentară  eliminatorie de limbă străină a examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional I, compartiment Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu, din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare , ,,Constantin Brâncuși” din data de 04.05.2022

În data de  04.05.2022 s-a desfăşurat proba suplimentară  eliminatorie de limbă străină (engleză și franceză) a examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, grad profesional I, Compartimentul   Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu, din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”

Rezultatul obţinut de candidat,  în urma susţinerii acestei probe se prezintă astfel:

Nr.

crt.

Numărul de indentificare

al candidatului

Rezultat la proba de limba engleză Rezultat la proba de limba franceză
1. 453 ADMIS ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi ,,ADMIS” vor susţine proba scrisă în data de 09.05.2022, ora 1130, la sediul Primăriei Târgu Jiu.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultat pot formula contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei suplimentare de limbă străină, respectiv 05.05.2022, ora 1700.
  • Afişat astăzi, 04.05.2022.

ANUNȚ REZULTATE PROBA INTERVIU LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ȘI PROMOVARE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
COMISIA DE EXAMEN
Nr. 500  din  03.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA INTERVIU de către candidata participantă la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional II, Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”,  din data de  03.05.2022

Azi, 03.05.2022,  s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a examenului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  inspector de specialitate, grad profesional II, Compartiment Centrul Național de Informare și Promovare Turistică- CNIPT Târgu Jiu din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”.

Rezultatul obţinut de către candidată la această  probă este următorul :

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

interviu

Rezultat proba interviu
1.              393 71,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba interviu pot depune  contestaţie în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la această probă, respectiv 04.05.2022, ora 1600.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 05.05.2022.

ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISA LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II, COMPARTIMENT CNIPT

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr.  489 din   02.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidata participană la examenul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei contractuale  vacante de inspector de specialitate , grad profesional II din  cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – CNIPT Târgu Jiu

Pentru proba scrisă a examenului punctajul  stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declarată ,,admis” candidata trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrării, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă
       1.          393 57 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult  1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 03.05.2022 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 04.05.2022, ora 0900.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă, care se va susține în data de 04.05.2022, ora 0900, la Primăria Municipiului Târgu Jiu.

Mergi Sus