CHRISTIAN TELL

S-a născut în oraşul Braşov, provenind dintr-o familie originară din Şomăneşti – Teleşti, judeţul Gorj. Se considera cu mândrie „fiu al Gorjului”. După anul 1830 s-a apropiat de mişcările progresiste ale vremii, militând pentru eliberare naţională, propăşire socială şi unire.

În anul 1843 a fondat, împreună cu I.Ghica şi N. Bălcescu Societatea secretă „Frăţia”.  Activitatea militară, desfăşurată mai bine de două decenii, a contribuit la recunoaşterea lui Christian Tell ca şef militar al Revoluţiei de la 1848, iar la proclamarea guvernului revoluţionar provizoriu, a fost numit şef al oştirii şi avansat la gradul de colonel. La 20 iunie 1848, prin decret al guvernului provizoriu, a fost înălţat la rangul de general şi şef al armatei regulate, urmărind înzestrarea armatei şi amplasarea judiciară a unităţilor militare.

După înăbuşirea Revoluţiei de la 1848, a fost scos din armată şi apoi exilat, alături de ceilalţi 21 de conducători revoluţionari. Timp de 8 ani, până în iunie 1857, a stat în Turcia, unde a primit o pensie de la sultan.

Între septembrie 1857 şi mai 1883, a fost de mai multe ori deputat de Gorj (Tg-Jiu). A îndeplinit de mai multe ori funcţia de ministru, în mai multe guverne. A murit la 12 februarie 1884, în Bucureşti.

Mergi Sus