REZULTATE FINALE LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL IA, COMPARTIMENT PATRIMONIU CULTURAL

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE ȘI
PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
Comisia de concurs
Nr. 596  din  23.05.2022

ANUNŢ

privind rezultatul final la examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de consilier, grad profesional IA, Compartimentul PATRIMONIU CULTURAL din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din perioada 18.05.2022 – 23.05.2022

În perioada 18.05.2022 – 23.05.2022 s-a desfăşurat examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de consilier, grad profesional IA, Compartimentul PATRIMONIU CULTURAL din cadrul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

  În urma susţinerii celor două probe, punctajele şi rezultatul final  obţinute de candidat se prezintă astfel:

Nr. crt. Număr de identificare

al candidatului

Punctaj probă scrisă Punctaj proba interviu Punctaj  final Rezultat final
1        517 50,67 94,67 72,67 ADMIS
Mergi Sus