Rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 1158 din 06.10. 2015

ANUNŢ

privind rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent, treapta profesională debutant din cadrul Compartimentului Dezvoltare, Parteneriate şi Proiecte Culturale din data de 06.10.2015.

Pentru proba scrisă a concursului punctajul stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declaraţi ,,admis” candidaţii trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrărilor, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă

1 LEBEDINSCAIA CORINA

7,5

RESPINS

2 PÎRVULESCU COSTINA

5,0

RESPINS

3 ŞCHEAU IULIAN-DUMITRU

5,0

RESPINS

4 CORNOIU GEORGIANA-NICOLETA

4,5

RESPINS

5 SCURTULESCU CONSTANTIN-MIRON

3,0

RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 07.10.2015 ora 1600.

Mergi Sus