Aforisme brâncușiene

Când lucrez, se pare că un Absolut se exprimă prin mine, eu ca persoană nu mai contez, individul nu are importanță. Aceasta este relația artistului cu lumea. (volumul „Așa grăit-a Brâncuși”, Sorana Georgescu-Gorjan, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2012)

Originalul acestui aforism a fost identificat în limba engleză sub următoarea formă:

When I work, it is as if an Absolute expresses itself through me, I, as a person, do not count, the individual does not matter. This is the relation of the artist with the world. (Stieglietz, 1926, quoted in Seligmann, 1966, p. 69; cf. Geist, 1968, p. 156)

Mergi Sus