Comunicat de presă

În perioada 4-12.07.2016, în cadrul programului de colaborare multianuală stabilit între Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brancusi” şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică INOE 2000, s-a desfăşurat a doua campanie de vară pentru investigaţii fizico-chimice asupra elementelor Ansamblului Monumental ridicat de Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu.
Monitorizarea stării de conservare este complexă și constă în caracterizarea materialelor, inventarierea detaliată sub milimetric a suprafețelor, identificarea zonelor cu potențial de risc privind degradarea naturală accelerată, precum şi identificarea ”traumelor” induse de factori antropici.

Metodele şi mijloacele optoelectronice s-au distins în ultimele decenii în cercetări similare din întreaga lume pentru că permit evaluări în situ, fără prelevare de probe, cu răspuns rapid, non-invazive, adesea non-contact, deci sunt cele care respecta şi protejează materialul original al bunului cultural.

În acest an, campania a condus la achiziția datelor pentru construcția modelului fotogrammetric al Porții Sărutului, al Mesei Tăcerii, a unui număr mare din scaunele din Aleea Scaunelor, de asemenea s-a realizat controlul prin vibrometrie laser Doppler şi microscopie a chiturilor cu fisuri incipiente, precum şi la analiza stresului termic.
Monitorizarea în timp real a condițiilor meteo în imediata vecinătate a operei este acum asigurata de o stație de măsurare a parametrilor de microclimat, a calității aerului şi a curgerilor de aer – agenți naturali de eroziune, care condiționează amenajarea şi întreținerea mediului înconjurător şi care au o influentă deosebit de importantă în orice proiect de conservare preventivă.
Interpretarea preliminara a datelor achiziționate indica necesitatea unei intervenții de restaurare în următorul an, la baza căreia analizele din 2015-2016 vor fi esențiale şi vor determina proiectul de intervenție care se va elabora în etapa viitoare, prin contribuția unei echipe pluridisciplinare, care va propune cele mai potrivite operații şi materiale.
Trebuie subliniat că această campanie a pus, din păcate, în evidenţă şi forme de vandalism ca urmare a contactului vizitatorilor cu operele. Urmele de produse alimentare – băuturi, gumă de mestecat etc. – sunt pe cât de ușor de aplicat, pe atât de greu de explicat, dacă ne gândim că vizitatorii sunt aparent totdeauna iubitori ai monumentului şi că prețuiesc excursia culturală pe care o întreprind. Desigur că pe lângă protecția împotriva degradării natural, se impun şi masuri drastice, restrictive legate de accesul în vecinătatea monumentului.

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”

Mergi Sus