CONSTANTIN ZĂRNESCU LA CEAS ANIVERSAR

Brâncuşolog renumit, s-a născut la 24 martie 1949, în localitatea Zărneşti din judeţul Vâlcea. Şi-a făcut studiile liceale la Horezu, în Vâlcea, după care a urmat studiile universitare la Cluj. Începând cu 1972 a lucrat la redacţia revistei culturale clujene Tribuna, la care debutase ca student în 1971. Colaborează la mai multe periodice. O mare parte a scrierilor sale este dedicată analizei operei lui Constantin Brâncuşi, în special culegerii şi popularizării aforismelor acestuia. Dintre lucrările care l-au consacrat, amintim :

1980 – Aforismele şi textele lui Brancusi
2001 – Brâncuşi, cioplitorul în duh, antologie de texte pentru elevi şi adolescenţi
2001 – Brâncuşi şi Transilvania
2001 – Brancuşi şi civilizaţia imaginii

În 1997 Prefectura judeţului Cluj i-a decernat premiul pentru întreaga activitate brâncuşiologică.

Alte lucrări apărute:

1974 – Clodi primus, roman. Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1975)
1979 – Meda, mireasa lumii, roman
1981 – Regina Iocasta, dramă
1983 – Queen Jocasta, La Reine Jocaste, Königin Jokaste, ţarina Yokasta, versiuni ale Reginei Iocasta în limbile engleză, franceză, germană, rusă
1984 – Teii înfloresc pentru Irina, roman foileton
1986 – Ieşirea la mare, roman
1993 – Aforismoj kaj tekstoj de Constantin Brâncuşi, Aforismele şi textele lui Brâncuşi în versiune esperanto
2002 – Principele Dracula, Doctor Faustus şi Machiavelli
2002 – Dracula în Carpaţi, libreto pentru o operă dramatică în trei acte
2003 – La reine Jocaste, Regina Iocasta în versiune franceză
2004 – Patimile lui Dracula, vol. I

Mergi Sus