Coloana fără Sfârșit

Coloana fără Sfârșit este amplasată în parcul ce îi poartă numele și reprezintă prima lucrare proiectată de Constantin Brâncuși la comanda Ligii Femeilor Gorjene, pentru a omagia jertfa eroilor români căzuți în Primul Război Mondial. Este constituită dintr-o suită de module din fontă alămită: 15 module având fiecare dimensiunile de 180x90x45 cm și două semimodule. Înălțimea totală a operei este de 29,33 m.

Prototipul pentru modulele coloanei (astăzi pierdut) a fost realizat de Brâncuși la Petroșani, în august 1937, în lemn de tei.

Concepția tehnică a monumentului îi aparține inginerului Ștefan Georgescu-Gorjan, care a coordonat în 1937 operațiile de turnare a modulelor și de fabricare a stâlpului la Atelierele Centrale Petroșani, în perioada septembrie – octombrie, precum și montajul Coloanei la Târgu Jiu, în octombrie – noiembrie. Modulele au fost trase pe un stâlp solid din oțel, încastrat într-o fundație masivă din beton.

Alămirea s-a realizat în iunie – iulie 1938, sub supravegherea artistului. Coloana a fost inaugurată la 27 octombrie 1938, împreună cu celelalte opere din piatră.

Despre această capodoperă, Brâncuși spunea „Coloana fără sfârșit este asemeni unui cântec etern care ne duce cu sine în infinit, dincolo de orice durere sau bucurie factice”.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The Endless Column

The Endless Column is located in the park that bears his name and is the first work designed by Constantin Brâncuși at the behest of the Gorj Women’s League, to honor the sacrifice of the Romanian heroes who fell in the First World War. It consists of a suite of brass cast iron modules: 15 modules each measuring 180x90x45 cm and two semi-modules. The total height of the work is 29.33 m.

The prototype for the column modules (now lost) was made by Brâncusi in Petroșani, in August 1937, in linden wood.

The technical conception of the monument belongs to the engineer Ștefan Georgescu-Gorjan, who in 1937 coordinated the operations of molding the modules and manufacturing the pillar at the Petroșani Central Workshops, between September and October, as well as the assembly of the Column at Târgu Jiu, in October and November. The modules were pulled onto a solid steel pole embedded in a massive concrete foundation.

The brass was made in June – July 1938, under the supervision of the artist. The column was inaugurated on October 27, 1938, together with the other stone works.

About this masterpiece, Brâncusi said „The endless column is like an eternal song that takes us with it into infinity, beyond any factual pain or joy”.

Mergi Sus