Masa Tăcerii

Masa Tăcerii este situată în Parcul Central, lângă digul râului Jiu. Este realizată din calcar și este înconjurată de 12 scaune de piatră cu fața rotundă, în formă de clepsidră.

Masa este formată din două discuri, cel mare suprapus peste cel mic. Înălțimea mesei este de 0,88 m, tăblia (discul superior) are diametrul de 2,15 m, iar piciorul (discul inferior) de 2,00 m.

Cele 12 scaune, de 0,55 m înălțime, înconjoară radial masa, echidistant pe traseul unui cerc. Fiecare scaun este construit din două semisfere tangente, fiecare cu diametrul de 0,45 m.

Masa Tăcerii a fost realizată în două variante. Prima era de dimensiuni ceva mai reduse și a fost creată în anul 1937. Varianta a doua a Mesei, din travertin de Banpotoc, a fost comandată la atelierele „Pietroasa” din Deva, pe 20 august 1938.

Actuala Masă a Tăcerii este formată din tăbliile mari ale celor două variante. Picioarele (tăbliile mici) celor două mese au fost luate din Grădina publică și duse în Parcul Coloanei, fiind suprapuse ulterior de către angajați ai Primăriei Târgu Jiu. Astfel, a apărut o a doua „masă”, mai mică (ce a purtat mai multe denumiri, creându-se iluzia că face parte din Ansamblul brâncușian). În prezent, ea se află în grădina Muzeului Național Constantin Brâncuși, de lângă Palatul Administrativ.

De-a lungul timpului, Masa Tăcerii a mai fost numită Masa flămânzilor de Spirit, Masa omeniei, Masa Pomenirii, Masa apostolilor, Masa cinei nupțiale, Masa familiei, Masa Cinei celei de taină.

Mai mulți exegeți consideră că sensul de parcurgere al întregului ansamblu este de la Masa Tăcerii spre Coloana fără Sfârșit.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The Table of Silence

The Table of Silence is located in the Central Park (Public Garden), next to the Jiu River embankment. It is made of limestone and is surrounded by 12 round-faced, hourglass-shaped stone seats.

The table consists of two discs, the larger one superimposed on the smaller one. The height of the table is 0.88 m, the headboard (upper disk) has a diameter of 2.15 m, and „the leg” (lower disk) is 2.00 m.

The 12 chairs, 0.55 m high, radially surround the table, equidistant along the path of a circle. Each chair is constructed from two tangent hemispheres, each 0.45 m in diameter.

The Table of Silence was made in two versions. The first one was slightly smaller and was created in 1937. The second version of the Table, made of Banpotoc travertine, was ordered from the „Pietroasa Workshops” in Deva, on August 20, 1938.

The current Table of Silence consists of the large tables of the two variants. The legs (small tops) of the two tables were taken from the Public Garden and brought to Endless Column Park, being later overlapped by employees of the Târgu Jiu City Hall. Thus, a second, smaller „table” appeared (which bore several names, creating the illusion that it is part of the Brâncuși’s Ensemble). Currently, it is in the garden of the Constantin Brâncusi National Museum, next to the Administrative Palace.

Over time, The Table of Silence has also been called „The table of those hungry for the spirit”, „The Table of Humanity”, „The Table of Remembrance”, „The Table of the Apostles”, „The Table of the Wedding Supper”, „The Family Table”, „The Table of the Last Supper”.

Several exegetes believe that the direction of the entire ensemble is from The Table of Silence to The Endless Column.

Mergi Sus