INFORMARE DE PRESĂ

scauneÎn data de 11 iulie 2013, a avut loc la sediul Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” conferinţa de presă având o tematică diversă constând în: urmărirea comportării în timp a operelor din cadrul Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”; întreținerea anuală a operelor din piatră din cadrul Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”; situația procedurilor de achiziție pentru restaurarea Porții Sărutului; situația întocmirii documentației pentru includerea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” în Lista Patrimoniului Mondial Cultural și Natural al UNESCO; pregătirea Simpozionului Internațional de sculptură „”Brâncușiana” 2013 şi activitatea de organizare a bibliotecii Centrului Brâncuși împreună cu voluntarii de la Prietenii Bibliotecii.
Referitor la subiectele propuse dezbaterii opiniei publice, Adina Andriţoiu, directoarea Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” a subliniat faptul că, prin proiectul de urmărire a comportării în timp a Ansamblului sculptural, realizat de SC Abral Artproduct SRL în anul 2003, s-a prevăzut desemnarea unui specialist atestat în domeniu. În acest sens, Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși” a încheiat un contract de servicii cu arh. Iulian Cămui, expert atestat de Ministerul Culturii și Cultelor în domeniile: restaurare arhitectură, studii, investigații, cercetarea și evidența monumentelor istorice, inspecția și urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice. Prețul estimat al serviciilor pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie 2013 fiind de 13.000 lei.
Totodată, în conformitate cu același proiect care prevede și Instrucțiunile de întreținere și conservare curentă, s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de „Întreținere periodică a operelor din piatră din componența Ansamblului Monumental Calea Eroilor” cu firma SC Aqua Polaro SRL, care a efectuat următoarele operațiuni: desprăfuire periodică, biocidare preventivă anuală, îndepărtarea depunerilor de pe postamentul pieselor de artă din piatră din componența ansamblului sculptural. Prețul de achiziție al serviciilor fiind estimat la 13.000 lei.
În acelaşi timp, Adina Andriţoiu a reiterat ca dată de depunere a dosarului privind includerea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” pe lista UNESCO, data de 15 noiembrie 2013. Stadiul acestui dosar fiind în fază avansată de lucru.
De asemenea, Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, Primăria Municipiului Târgu Jiu în parteneriat cu Universitatea ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Gorj a UAP şi Societatea Română de Radiodifuziune – Radio România Cultural, vor organiza în perioada 12-24 august 2013, Simpozionul Internaţional de Sculptură „Brâncușiana”.
La ediția din acest an vor participa șapte sculptori profesionişti, trei din străinătate: Uli Schwanderdin Germania, un artist plastic cu o pregătire temeinică în varii domenii de activitate, de la arte plastice, domeniu unde a realizat numeroase expoziţii şi participări la manifestări de gen în toată lumea, la filosofe şi romanistică, Pedro Jordan din Spania cu o activitate artistică la fel de bogată pe plan internaţional şi Georgi Minchev din Bulgaria, universitar şi cunoscut sculptor bulgar, precum şi patru artişti din România: Florin Vîlceanu, Amarandei Giani Iosif, Nicolae Răzvan Mincu şi Cristian Pentelescu, toţi patru făcând proba unei măiestrii artistice de excepţie.
Principalele obiective urmărite prin acest proiect artistic al Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” sunt: realizarea de contacte culturale între artiştii gorjeni şi cei din alte zone ale ţării şi lumii; crearea unui portofoliu de lucrări care să exprime cât mai pregnant spiritul locului; facilitarea accesului la cultură prin accesul gratuit al publicului la toate evenimentele proiectului; facilitarea participării sculptorilor şi artiştilor gorjeni la manifestări naţionale şi internaţionale de gen, datorită contactelor personale stabilite în cadrul manifestării, dar și a îmbogățirii portofoliului acestora în urma selecției; participarea gratuită a studenților de la specializarea Sculptură din cadrul Facultății de Asistenţă Medicală, Arte şi Ştiinţe ale Educaţiei.
Se știe că, începând din anul 2001, la Tg-Jiu, în organizarea Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”, s-au derulat zece ediții ale simpozionului internațional de sculpturăcare au avut ca rezultat realizarea şi amplasarea în peisajul urban al municipiului Târgu Jiu a peste 70 de lucrări de artă monumentală din piatră. În acest moment, orașul poate fi considerat un adevărat muzeu în aer liber al artei moderne.
Totodată, prin Simpozionul Internaţional de Sculptură „Brâncușiana”, ediția 2013, se urmăreşte completarea colecţiei de artă contemporană a municipiului Târgu Jiu, care cuprinde deja pânze și creații plastice ale membrilor UAP Gorj. La vernisajul expoziției organizate la finalul simpozionului internațional, publicul, compus din artiști, oameni de cultură, critici de artă, elevi și studenți, consumatori de artă va intra în contact cu operele create, având astfel posibilitatea declanşării unui dialog esenţial despre artă şi nevoia omului contemporan de a se manifesta prin dezvoltarea mijloacelor artistice, în vederea înţelegerii propriei sale condiţii umane. Lucrările realizate de artişti prezenţi vor fi predate prin act de donaţie Primăriei din Târgu Jiu, odată cu cedarea drepturilor de autor, inclusiv cesiunea exclusivă a drepturilor patrimoniale de autor asupra lucrărilor, pe toată durata existenţei acestor opere şi pe toate teritoriile.
La finalul conferinţei s-a vorbit despre cei 17 voluntari, toţi elevi ai Colegiului Național „Spiru Haret”, în clasele a X-a și a XI-a care au avut un rol important în ceea ce priveşte organizarea Biblioteci Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” unde, pe lângă această activitate, ei pot participa și la acțiunile care se desfășoară la Punctul de informare turistică al Centrului. Menţionăm că, elevii sunt coordonați, din partea CNSH, de către d-na prof. Luminița Dima.

Mergi Sus