Tabăra Națională de Pictură „Iosif Keber”, cu participare Internațională, Ediția a IV-a, 2014 | Referinţe critice

Prin tema propusă anul acesta „Peisajul în pictura contemporană”, tabăra națională de pictură „Iosif Keber” a avut ca obiectiv să radiografieze tendințe ale școlii românești și europene de pictură în abordarea peisajului ca gen al picturii astăzi, artiștii raportându-se la spațiul românesc și la aspectele geografice și culturale ale acestuia (Comuna Runcu – Gorj). Depășind problemele existente la nivel social, cultural și economic în România, acest eveniment capătă o importanță majoră, nume importante ale picturii contemporane își împărtășesc reciproc experiența și expertiza culturală, întâlnindu-se în mod fericit la final pe simeze. Privită în această cheie de comunicare a valorilor, nu este întâmplătoare nici alegerea locației taberei în comuna Runcu, județul Gorj, zonă însemnată a spiritualității rurale românești a spațiului montan și o binecunoscută destinație turistică, cu obiective locale și în proximitate de maxim interes (Cheile Sohodolului).

Artiștii participanți s-au bucurat de o experiență artistică benefică în plein-air, sugestie venită din grăitoarele peisaje ale lui lui Keber, care mărturisesc dragostea acestuia pentru locurile și oamenii Gorjului.

Deși stilistic sunt extrem de diferite de la un autor la altul, picturile rezultate au un numitor comun și anume raportarea la cultura vizuală europeană cu inserție în contemporaneitate.

Lucrările rezultate în tabără surprind diferențiat, de la un pictor la altul, aspecte atmosferice și frumusețea satului în unicitatea cadrului natural între vitalitatea plină de sevă a vegetalului și robustețea geologică a muntelui. Adaptarea fiecărui artist în parte la tema inițială a asigurat originalitatea lucrărilor, artiștii transfigurând motivele peisagistice prin filtre culturale și stilistice variate, existând trimiteri subtile personalizate spre Abstracția Lirică, Peisagism Abstract, Gestualism, Expresionism Abstract, Constructivism, Realism magic, Orfism, Decorativism, Constructivism, etc.

Farmecul spațiului montan și lumina deosebită a zonei Runcu precum și trăirile artiștilor acolo, în cele şapte zile, la Casa de vacanță „Trei Fântâni„ sunt semnificate în cele 20 de picturi ca fiind sursa de inspirație a celor zece artiști participanți în tabără. Filiala Târgu-Jiu a U.A.P. din România a fost reprezentată prin patru pictori: Vasile Fuiorea, președintele Filialei Târgu-Jiu a U.A.P. și curator al taberei, Gheorghe Plăveți, Iliana Gheorghiu și Constantin Dobrițescu. Filiala U.A.P. Vâlcea a fost reprezentată de președintele acesteia pictorul Gheorghe Dican, lista fiind completată de alți doi pictori: Valentin Boboc din U.A.P. Craiova și Cristian Sida din U.A.P. Timișoara. Din spațiul internațional european vecin au participat trei artiști: Emil Sfera din Serbia, Ivan Velchev și Minyu Penchev Bonev din Bulgaria, pictori de notorietate în țările lor. Alături de artiștii menționați, în tabără au mai fost prezenți Dr. Sorin Lory Buliga, reprezentant al Centrului Municipal de Cultură„ Constantin Brâncuși„ și Prof. Dr. Ion Mocioi, exeget al artei lui Iosif Keber.

În plan cultural general Tabăra Națională de Pictură „Iosif Keber”, cu participare Internațională, Ediția a IV-a, 2014, evocă evenimente culturale de maximă importanță pentru judeţul Gorj, Târgu- Jiu și România din perspectiva integrării în 2015 în UNESCO a „Ansamblului Sculptural Monumental” realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu.

Organizatorii şi managerii culturali care susțin și încurajează artele la Târgu Jiu au avut în alocuțiunile lor constatări pertinente privind fenomenul artei contemporane, precum și necesitatea dezvoltării producției artistice și valorificarea acesteia pe plan naţional. Totodată, s-au subliniat beneficiile permanentizării acestui eveniment artistic dedicat picturii contemporane, precum și oportunitatea schimbului de idei și de proiecte care s-a realizat între artiștii români, bulgari şi sârbi.

Mihaela CRISTEA


Vasile Fuiorea


Gheorghe Plăveţi


Iliana Gheorghiu


Constantin Dobriţescu


Gheorghe Dican


Valentin Boboc


Cristian Sida


Emil Sfera


Ivan Velchev


Minyu Penchev Bonev


Mergi Sus