Aniversarea ansamblului brâncușian – sărbătoare a întregii comunități

Timp de trei zile, între 25 și 27 octombrie, am sărbătorit aniversarea a 77 de ani de la inaugurarea Ansamblului Monumental, ridicat de către Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu.


Ca în fiecare an de când am început acest proiect, vremea a ținut cu noi. Duminică, 25 octombrie, celebrul violonist Alexandru Tomescu a făcut să vibreze coardele viorii Stradivarius pe notele unei compoziții enesciene chiar lângă Coloana fără Sfârșit, profilată pe un cer senin fără pată. În aceeași seară, sute de iubitori ai muzicii culte sau doar oameni dornici de a participa la un eveniment de ținută au încălzit atmosfera din sala în care același violonist a demonstrat, timp de aproape o oră, virtuozitate, talent remarcabil și o personalitate caldă, care știe să dăruiască frumos și emoție. Din programul concertului au făcut parte Gavota și Giga în mi minor ale lui J.S. Bach, G. Enescu – Lăutarul, Grazyna Bacewicz – Capriciul polonez, Fritz Kreisler – Recitativ și Scherzo Capriccio, Paganini – Capriciul 20.

A doua zi a fost dedicată lucrărilor conferinței științifice cu tema „Conceptul unitar al ansamblului monumental de la Târgu-Jiu”, în timpul căreia s-au discutat atât aspecte legate de tendințele, dar și erorile de interpretare ale operei brâncușiene, cât și proiectele administrației locale legate de amenajarea Căii Eroilor, necesitatea constituirii unei comisii de specialiști în restaurare care să interpreteze datele și măsurătorile realizate de către Institutul de Cercetare în Optoelectronică din iulie a. c. și care să propună măsuri privitoare la întreținerea și conservarea pieselor componente ale ansamblului. Momentul de maximă emoție l-a constituit acordarea Premiului „Brâncuși” scriitorului și brâncușiologului clujean Constantin Zărnescu, autorul primei cărți privitoare la aforismele brâncușiene. În aceeași ambianță rafinată a Sălii Mișu Popp din cadrul Muzeului de Artă, a fost marcată și împlinirea vârstei de 75 de ani de către prof.dr. Ion Mocioi, autorul a 10 cărți despre Brâncuși, dar și a sute de studii și articole de artă, folclor, estetică și istoria artei. Viceprimarul Municipiului Tg-Jiu, dl. Adrian Tudor a înmânat fiecăruia dintre cei doi sărbătoriți câte un trofeu și o diplomă, realizate de către artistul plastic Mihai Țopescu.

După-amiaza a continuat la Muzeul Județean de Istorie cu vernisajul expoziției pictorului Cristian Sida, cotat a fi unul dintre cei mai bine vânduți artiști plastici români. Cele trei săli de expoziție au fost panotate cromatica azurie a tablourilor lui Sida, iar decriptarea creației sale a fost făcută cu măiestrie de cunoscutul critic de artă Pavel Șușară. Au urmat lansarea de carte a aceluiași Pavel Șușară, în prezentarea criticului literar Gheorghe Grigurcu și prezentarea filmului regizorului Cornel Mihalache, „Blestemul Brâncuși”.

Ziua de 27 octombrie a fost dedicată procesiunii religioase și militare care a parcurs întregul traseu al Căii Eroilor, pornind de la Masa Tăcerii. Alături de reprezentanții administrației publice locale – viceprimarii Municipiului Tg-Jiu, Adrian Tudor și Aurel Popescu, prefectul Județului Gorj, Alin Vasile Văcaru și vicepreședintele Consiliului Județean Ciprian Florescu – a fost prezent și secretarul de stat din Ministerul Culturii, Bogdan Stanoevici.

Procesiunea a fost deschisă de un grup de mici actori voluntari care au purtat drapelul României, urmați de fanfara „Armonia”, preoți, militari din arma Jandarmerie și numeroși elevi, studenți și locuitori ai orașului, veniți să participe la acest moment aniversar și comemorativ în egală măsură. După ectenia săvârșită la Biserica Sfinâii Apostoli situată pe traseul Căii Eroilor, procesiunea s-a continuat până la Coloana fără Sfârșit. Acolo, grupul de naiști ai Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu”, pregătiți de profesorul Dumitru Pasăre, au susținut un moment muzical cu piese pe care le-au interpretat în fața a mii d eoameni pe aceeași scenă cu celebrul dirijor André Rieu.

Seara s-a încheiat cu un moment comemorativ organizat de Primăria Tg-Jiu în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” și în cadrul căruia au fost depuse coroane de flori la bustul eroului Ioan Popilian, au fost aprinse sute de candele care au îmbrăcat în lumină conturul podului vechi (Podul Ferdinand), martore al Luptelor de la Podul Jiului și a fost proiectat un film referitor la luptele din Primul Război Mondial, proiecție precedată de o prezentare făcută de col.(r) Valter Loga.

Mergi Sus