Brancusiana 2013

O nouă perspectivă la Brâncușiana 2013

IMG_1734

Rememorarea, percepţia şi interpretarea în timp şi peste timp, din perspective de interpretare distincte a bagajului cultural lăsat moştenire umanităţii de marile personalităţi, asigură nu numai dăinuirea vie în memorie a valorilor fundamentale ale civilizaţiei, dar mai ales subliniază recurenţa unor idei esenţiale ale existenţei. Astfel, cu prilejul celei de-a unsprezecea ediţii a simpozionului internaţional de sculptură Brâncuşiana, organizat între 12 şi 24 august la Târgu Jiu, cei şapte artişti participanţi au avut prilejul de a (re)dialoga cu moştenirea ideatică lăsată posterităţii de opera marelui Brâncuşi, plăsmuind în marmură şapte forme intrinsec legate de ideile renumitului sculptor de origine gorjeană.

Continuare »

A început Simpozionul Internaţional de Sculptură „Brâncuşiana „2013”

IMG_9128Începând de astăzi, 12 august 2013, şi până pe 24 august se va desfăşura la Târgu Jiu cea de-a XI-a ediţie a Simpozionul Internaţional de Sculptură „Brâncuşiana 2013”.

Deschis în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, dar şi a unui public alcătuit în mare parte de oameni de cultură, simpozionul din acest an are va fi dedicat sculpturii de mici dimensiuni. Artiştii  prezenţi vor reprezenta patru ţări diferite: România, Germania, Spania şi Bulgaria,  fiecare dintre ei având o bogată experienţă artistică şi creatoare, dovedită în cadrul a numeroase participări la simpozioane şi tabere de sculptură naţionale şi internaţionale. Alegerea acestora s-a făcut pe baza CV-ului şi a unei schiţe de proiect, atent analizată de curatorul din acest an al simpozionului, George Tănase. Continuare »

DOINA LEMNY – Cercetator Centrul Pompidou Paris : Despre Stanchescu si osemintele lui Brancusi

Paşi pe nisipul înserării

În data de 16-17 martie 2013 , Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, Consiliul local şi Primăria Municipiului Târgu Jiu în parteneriat cu Muzeul Judeţean Gorj, UAP, Filiala Gorj şi Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” au organizat o serie de manifestări culturale, sub genericul „Brâncuşiana 2013”, dedicate comemorării a 56 de ani de la trecerea în universalitatea a lui Constantin Brâncuşi.

Programul simpozionului naţional din acest an a inclus, comunicări ştiinţifice susţinute de cercetători importanţi ai operei şi vieţii lui Brâncuşi, printre care s-au numărat Doina Lemny, cercetător principal la Centrul G. Pompidou din Paris, Ioana Vlasiu, cercetător al Institutului de Artă din Bucureşti, Grigore Smeu, fost cercetător la Institutul de Filozofie al Academiei Române, prof. univ. dr. Ion Mocioi, scriitorul şi directorul editurii Vinea, Nicolae Tzone, directorul VISARTA, Gheorghe Voican, profesorul şi scriitorul Zenovie Cârlugea, Sorana Georgescu-Gorjan, fiica inginerului Ştefan Georgescu-Gorjan cel care a avut o contribuţie însemnată în ceea ce priveşte turnarea în Atelierele de la Petroşani şi apoi ridicarea Coloanei fără de sfârşit la Târgu Jiu, care deşi nu a fost prezentă în Sala Maură a Prefecturii Gorj, acolo unde s-au desfăşurat lucrările simpozionului, a trimis textul domniei sale pentru a fi lecturat, asemenea doamna Genoveva Pogorilovschi, soţia lui Ion Pogorilovschi unul dintre cei mai importanţi brâncuşiologi din România, omul care prin opera sa a dat o nouă dimensiune geniului brâncuşian, precum şi doi importanţi oaspeţi de la Craiova, profesoara Magda Buce Răduţ de la Liceul de Artă „Marin Sorescu” şi Laurenţiu Puicin directorul Colegiului de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, care a prezentat catalogul de note ,precum şi momente inedite din perioada când Brâncuşi a fost elev al şcolii de meserii din Craiova. Continuare »

BRANCUSIANA COPIILOR

Concursul Naţional de Arte Vizuale

“ Brâncuşiana Copiilor”

Ediţia a XI-a

14 Martie 2013

 

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului  si Sportului  ,Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj,Cercul Pedagogic al  Profesorilor de Educaţie Plastică  Gorj , Primăria Municipiului Tâgu Jiu,Centrul Municipal de Cultura Constantin Brâncuşi,Muzeul Judeţean Al. Ştefulescu  Gorj organizează “ Brâncuşiana Copiilor”

Expoziţia „Brâncuşiana copiilor” se încadrează în şirul manifestărilor omagiale anuale „Brâncuşiana” – organizate de forurile de cultură şi artă din judeţul Gorj în perioada februarie – martie şi are în vedere expunerea şi premierea unor lucrări ale copiilor şi şcolarilor din învăţământul preuniversitar (preşcolar, gimnazial, liceal,vocaţional). Accentul va fi pus pe creativitate, originalitate, noutate şi nu pe cel de reproducere a operei brâncuşiene.

  1.   TEMATICA :

„LA BRÂNCUŞI”

 

  1.  CONDIŢII DE PARTICIPARE

Fiecare îndrumător poate prezenta cel mult 10 lucrări. Un elev poate participa cu maximum două compoziţii.

–          Tehnica de lucru : la alegere.

–          Dimensiuni :

  1. Tridimensionale – până la 50x50x50 cm.
  2. Bidimensionale – până la 50×70 cm.

Lucrările vor fi completate, pe verso, cu următoarele date :

–          Numele şi prenumele autorului

–          Clasa, vârsta

–          Titlul

–          Adresa şcolii

–          Numele şi prenumele îndrumătorului.

Fiecare colet va fi însoţit de un tabel cu elevii participanţi (nume, prenume, clasa, vârsta), semnătura şi ştampila directorului.

Lucrările primite nu se vor returna, iar cele premiate vor intra în patrimoniul Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”.

  1. CALENDARUL CONCURSULUI

Lucrările vor fi trimise până la data de 07 Martie 2013 (data poştei), pe adresa :

Prof.dr. Florin Gheorghiu

Scoala Gen. Nr. 8 ” Constantin Săvoiu”

Strada Unirii, nr. 27, Târgu Jiu, Judeţul Gorj

Cele mai bune lucrări vor fi premiate cu diplome în urma jurizării efectuate de un colectiv de brâncuşologi, artişti    plastici, profesori de specialitate.

Premiile vor fi atribuite pe categoriile de vârsta :

–          Până la 7 ani , 7-9 ani, 9-11 ani,11-13 ani, 13-15 ani, 15-17 ani, 17-19 ani.

Elevii cuprinşi în şcoli cu profil artistic, vor fi premiaţi separat, pe aceleaşi categorii de vârstă.

 

  1. RELAŢII SUPLIMENTARE

Inspector specialitate prof. Gabriel Popescu tel. 0767/971863

Prof. Dr. Florin Gheorghiu tel. 0751/247224

Prof. Gheorghe Plăveţi tel. 0745/208647

 

Mergi Sus