Protecția Datelor

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, cu sediul în Târgu Jiu, str. Bdul Constantin Brâncuși, nr.12A, judeţ Gorj, prelucrează și procesează datele dumneavoastră cu caracter personal (NUME, PRENUME, COD NUMERIC PERSONAL, SERIE ȘI NUMĂR B.I./C.I/PAȘAPORT, ADRESĂ/DOMICILIU, NUMĂR TELEFON, E-MAIL, IMAGINEA, DATE BIOMETRICE ȘI BANCARE), prin mijloace automatizate/manuale, destinate întocmirii documentelor ce vizează operațiuni care decurg din colaborarea cu dvs.

Scopurile prelucrării, pe activităţi:

 • Resurse umane;

 • Gestiunea economico-financiară şi administrativă;

 • Arhiva;

 • Soluţionare petiţii/sesizări;

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016).
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal : Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16)

 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18)

 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)

 • Dreptul la opoziţie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiţi la sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,, Constantin Brâncuși” sau îl puteţi descărca de pe site-ul instituţei www. centrulbrancusi.ro secţiunea Protecţia Datelor. Cererea se poate depune la sediul instituţiei, Bdul Constantin Brâncuşi, nr.12A, oraşul Târju Jiu, judeţul Gorj cod poştal 210192, sau poate fi transmisă la adresa de e-mail: office@centrulbrancusi.ro.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum şi dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro
Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuşi” vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Datele de contact ale persoanelor responsabile cu protecţia datelor (DPO) :

Email : office@centrulbrancusi.ro

Tel : 0253 / 217570

Manager,  

Doru Strîmbulescu

Modele de cerere pentru fiecare drept în ceea ce priveşte datele cu caracter personal

1. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZIȚIE
2. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII
3. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR
4. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ȘTERGEREA DATELOR (DREPTUL DE A FI UITAT)
5. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

REGULAMENT nr. 679 din 27.04.2016 – Regulamentul general privind protecţia datelor

REGULAMENT nr. 679 din 2016 – Regulamentul general privind protecţia datelor

Politica utilizare cookie

Document de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site-urile web ale Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” cu sediul în Târgu Jiu, str. Bdul Constantin Brâncuși, nr.12A, judeţ Gorj judeţul Gorj, cod poştal 210192, România.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-urile Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”. (ex. www.centrulbrancusi.ro ).

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text care conține informații descărcate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați (pentru prima dată) un site web. Acel cookie este trimis înapoi la fiecare vizită ulterioară către site-ul web de origine sau către alt site web care îl recunoaște. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site web să recunoască un dispozitiv și vă oferă o experiență mai eficientă și personalizată.

Ce NU este un cookie?

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

Ce tipuri de cookie sunt utilizate?

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” folosește pe site-urile sale atât cookie-uri proprietare cât și cookie-uri terțe.

Cookie-urile proprietare sunt cookie-uri utilizate de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” când vizitați unul dintre site-urile noastre web și sunt de următoarele tipuri: tehnice, de sesiune, persistente și funcționale:

 • Cookie-urile tehnice sunt esențiale pentru funcționarea corectă a site-ului web. Aceste cookie-uri vă permit să navigați între diferite secțiuni ale site-ului web și să utilizați funcții specifice.
 • Cookie-urile de sesiune sunt cookie-uri temporare care vă permit să navigați simplu și rapid pe site.
 • Cookie-urile persistente sau ‘cookie-urile de urmărire’ durează mai multe sesiuni și rămân în browser o perioadă de timp după încheierea sesiunii (dacă nu le ștergeți).
 • Cookie-urile funcționale monitorizează funcționarea corectă a site-ului web și îi permit acestuia să țină minte opțiunile dvs. (de ex., limba, numele de utilizator sau regiunea). Acestea oferă funcții îmbunătățite și personale, care vă ajută să nu mai selectați opțiunile de fiecare dată când vizitați site-ul web.

Cookie-urile terțe sunt module cookie care sunt utilizate de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” când vizitați unul dintre site-urile noastre web și sunt de următoarele tipuri:

 • Cookie-urile de performanță (Google Analytics): colectează informații anonime și centralizate despre comportamentul dumneavoastră online (tipul de browser, adresa IP, sistemul de operare utilizat, numele domeniului site-ului pe care l-ați vizitat și momentul părăsirii site-ului, data și ora la care ați vizitat un site web, etc.) în scopuri statistice și pentru generarea profilurilor vizitatorilor.
 • Cookie-urile pe care la folosim noi nu colectează date care să vă dezvăluie identitatea și, de aceea, nu vă putem identifica cu ajutorul lor. Site-urile noastre web pot conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt deținute/administrate de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” (conținut terț, linkuri și plug-in-uri). Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” nu își asumă responsabilitatea pentru practicile de confidențialitate aplicate de aceste site-uri web.

Cum vă exprimați acordul?

Când vizitați pentru prima dată site-urile noastre, în partea de jos a ecranului este afișat un banner cu un mesaj despre cookie. Dacă dați click pe butonul „Accept” sau continuați să vizitați site-ul, atunci vă exprimați acordul implicit pentru utilizarea cookie-urilor conform prezentei politici de utilizare a cookie-urilor, cu excepția cazului în care v-ați setat browserul astfel încât să respingă cookie-urile (vezi mai jos).

Cum respingeți cookie-urile?

Puteți să vă retrageți în orice moment acordul ștergând cookie-urile din browser.

Aceste setări se găsesc de obicei în meniul ‘opțiuni’ sau ‘preferințe’ din browser. Pentru a înțelege aceste setări, ar putea fi utile următoarele linkuri (sau accesați opțiunea ‘Ajutor’ din browser pentru mai multe detalii):

Schimbarea setărillor din browser pentru a respinge cookie-urile poate influența modul în care ne accesați site-ul web și este posibil să vă fie respins accesul la anumite secțiuni ale acestuia. Puteți schimba în orice moment setările browserului.


Protecția Datelor


Mergi Sus