Turism

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Vădeni este ctitorie a marelui ban al Olteniei, Cornea Brăiloiu. Are plan de nava cu altarul decrosat şi clopotniţa pe pronaos.
Pictura în frescă datează din anul 1731-1732 şi a fost realizată de zugravii Ranite Grigore, Vasile si Ioan (Şcoala brâncovenească de pictură de la Hurez).

Biserica Romano-Catolică ”Sfântul Ioan de Capistrano”

Biserica Romano-Catolică din Târgu- Jiu este situată în Bd. Constantin Brâncuşi nr. 17.
A fost construită din cărămidă în anii 1928 – 1929, pe terenul donat de Primăria oraşului la 13 iulie 1928, zidită în stil românesc, acoperită cu ţiglă roşie.
Este o clădire respectabilă, în care printre altele impresionează imaginile religioase sculptate cu măiestrie în uşile de stejar, repetate sub formă de ornamentaţii diverse la altar, la chivot, la amvon şi sfetnice cât şi la balustradă.
A fost realizată după planul arhitectului Doppellreiter. Tâmplăria a fost făcută gratis de către fraţii Kontz.
Biserica poartă hramul Sfântului Ioan de Capistrano.
Piatra fundamentală s-a pus şi s-a sfinţit la 26 august 1928 în timpul Regelui Mihai I, Papei Pius al Xl-lea şi a episcopului romano-catolic Andrei KUCZKA, paroh şi decan de Craiova. Sfinţirea bisericii terminată s-a făcut la 26 octombrie 1930 de către Arhiepiscopul Th. Cisar.
La 12 iulie 2000, au început lucrările de extindere a bisericii, construcţia capelei din stânga faţă a bisericii, modificarea sacristiei, construcţia a două săli de cateheză . Aceste lucrări s-au terminat în linii mari în anul 2003.

Biserica „Înălţarea Domnului”

Biserica „Înălţarea Domnului”, se afla pe str. Victoriei-Săvineşti .
Lucrările la construcţia Bisericii au avut loc între anii 1992-2002.
Biserica s-a sfinţit la 15 decembrie 2002 .
Între anii 2005-2009 s-au executat lucrările de pictură din nou în tehnica ,,fresco” de către pictorii Florica şi Eugen Papici din Dr. Tr. Severin. http://bisericainaltareadomnuluitgjiu.wordpress.com

Biserica ”Sfinții Voievozi”

Biserica ”Sfinții Voievozi” , aflată în Piața Victoriei, în fața Palatului Prefecturii, este ctitoria negustorilor Dobre Sîrbu si Radu Cupetu ale căror portrete pot fi văzute în pronaos. Construcția s-a realizat între 1748-1764 imobilul fiind cunoscut și sub numele Biserica Negustorilor, Biserica Domnească și chiar Biserica de la Jii.
Planul bisericii este în forma de cruce. Construcția a suferit de-a lungul timpului mai multe intervenții care nu i-au alterat forma originală.
În 1843, cu ajutorul lui Pavel Kisseleff se zugrăvește și înfrumusețează catapeteasma, iar în 1855 pictura în stilul bizantin este acoperită cu pictura în stilul renașterii de către pictorul Misu Popp.

Biserica ”Sfântul Nicolae și Sfântul Andrei”

Biserica „Sfântul Nicolae și Sfântul Andrei”, din Târgu-Jiu, strada 11 Iunie nr.48, ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax și a soției sale Maria, a Stancăi Slugereasa Crasnaru, soția slugerului Gheorghe Crasnaru și a pitarul Grigorie Crasnaru a fost terminată în anul 1813 dupa cum reiese din pomelnicul semnat la 1814 de Dionisie Eclesiarhul.
Pictura interioară datează din 1812, fiind realizată de diaconul Mihai din Târgu-Jiu, Anghel vopsitorul si Ion. În 1927 si 1961 pictorul Iosif Keber a spălat pictura interioară care trece acum printr-un proces de restaurare.

Biserica ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Calea Eroilor a fost construită, pe locul unei vechi biserici (datând din sec. al XVIII-lea), pe axa Ansamblului Monumental închinat eroilor, de marele artist Constantin Brâncuşi, cu scopul de a glorifica pe cei care și-au jertfit viața pentru întregirea și apărarea pământului strămoșesc.
Temelia sfântului locaș s-a pus la 8 septembrie 1927, având hramul Sf.Apostoli ”Petru și Pavel”.
Planurile au fost întocmite de arhitectul Anghel Păunescu. Lucrarile au fost urmarite de arhitecții Ion Antonescu, Anghel Păunescu și Iulius Doppellreiter.
Construcția a durat cu întreruperi, cinsprezece ani, sfințirea bisericii având loc la 7 noiembrie 1937.
Biserica este zidită în formă de cruce.Tencuiala, imitănd calciovechia, este făcută cu pietriș, iar suprafața este ceruită.
Pictura, în stil neobizantin, a fost executată în fresco, de renumitul pictor Iosif Keber.

Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Biserica ”Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din zona centrală a municipiului, monument de arhitectură a fost construită între anii 1867-1875, pe locul unei biserici de lemn, ctitorită încă din anul 1772.

Statuia ”Constantin Brâncuși„

Monumentul ”Constantin Brâncuşi„operă a sculptorului Ion Irimescu, se află în strada Traian, fiind ridicat în 1976 cu ocazia centenarului părintelui sculpturii moderne.

Casa Memorială ”Ecaterina Teodoroiu„

Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” se află în cartierul Vădeni din municipiul Târgu-Jiu. Casa în care s-a născut Ecaterina Teodoroiu (1894 – 1917) a fost construită în anul 1884 de părinţii ei şi are două camere. Până în anul 1945 casa a fost locuită de membrii familiei, iar începând cu anul 1959, după restaurare, a devenit casă memorială. Sunt expuse fotografii, documente şi obiecte ale sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, reconstituind fidel atmosfera în care a trăit cea care a fost numită „Eroina de la Jiu”.

Statuia „Ecaterinei Teodoroiu”

Statuia „Ecaterinei Teodoroiu „realizată în 1978 de Iulia Oniţă, se află pe bulevardul ce-i poartă numele, vis-a-vis de Şcoala Generală „Ecaterina Teodoroiu”, înfățișează figura semeață a tinerei eroine, gata la datorie cu prețul vieții.

Monumentul „Generalului Gheorghe Magheru”

Monumentul Generalului Gheorghe Magheru
La 7 octombrie 1972 s-a dezvelit Statuia generalului Gheorghe Magheru, opera sculptorului Vasile Năstăsescu, amplasată în rondoul din apropierea intersecţiei străzilor Eroilor şi Gheorghe Magheru, acolo unde a fost amplasată casa patriotului revoluţionar.
Reprezintă figura celui ce a fost comandant de panduri, președinte al magistraților din Târgu Jiu, căpitan general al trupelor de dorobanți din Țara Românească, deputat în divanul Ad-Hoc la 1857, participant la declararea în 1877 a independenței României.

 

Mergi Sus