TUDOR VLADIMIRESCU

1780 (?) – 27 mai 1821

Tudor Vladimirescu este considerat un erou naţional.

În timpul domniei lui Constantin Ipsilanti a ajuns mare comis, vătaf de plai la Cloşani şi mare sluger. În războiul ruso-turc din perioada 1806-1812 a luptat vitejeşte contra turcilor, fiind decorat de ruşi cu „Ordinul Sfântul Vladimir cu spadă” şi ridicat la rangul de ofiţer.

După moartea domnitorului Alexandru Şuţu, a hotărât să ridice steagul revoluţiei pentru mai multă dreptate înăuntru şi pentru libertate în afară. La 23 ianuarie 1821, a ajuns la Padeş, în Câmpia Soarelui, unde, în faţa mulţimii formată din panduri şi ţărani a citit Proclamaţia prin care chema poporul la luptă.

Din timpul discuţiilor pe care le-a avut cu reprezentanţii Comitetului de oblăduire de la Bucureşti, a rămas celebru răspunsul său: „Patria este norodul şi nu tagma jefuitorilor!”.

Trădarea eteriştilor a condus la înăbuşirea răscoalei. La 26 mai 1821, Tudor a fost adus la Târgovişte, iar Ipsilanti, conducătorul Eteriei, l-a dat pe mâna a doi ofiţeri cruzi care l-au schingiuit şi i-au tăiat capul în dimineaţa zilei de 27 mai 1821.

Revoluţia lui Tudor Vladimirescu a marcat sfârşitul domniilor fanariote şi revenirea la domniile pământene în Ţara Românească.

Mergi Sus