Statui monumente

Statuia ”Constantin Brâncuși„

Monumentul ”Constantin Brâncuşi„operă a sculptorului Ion Irimescu, se află în strada Traian, fiind ridicat în 1976 cu ocazia centenarului părintelui sculpturii moderne.

Casa Memorială ”Ecaterina Teodoroiu„

Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” se află în cartierul Vădeni din municipiul Târgu-Jiu. Casa în care s-a născut Ecaterina Teodoroiu (1894 – 1917) a fost construită în anul 1884 de părinţii ei şi are două camere. Până în anul 1945 casa a fost locuită de membrii familiei, iar începând cu anul 1959, după restaurare, a devenit casă memorială. Sunt expuse fotografii, documente şi obiecte ale sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, reconstituind fidel atmosfera în care a trăit cea care a fost numită „Eroina de la Jiu”.

Statuia „Ecaterinei Teodoroiu”

Statuia „Ecaterinei Teodoroiu „realizată în 1978 de Iulia Oniţă, se află pe bulevardul ce-i poartă numele, vis-a-vis de Şcoala Generală „Ecaterina Teodoroiu”, înfățișează figura semeață a tinerei eroine, gata la datorie cu prețul vieții.

Monumentul „Generalului Gheorghe Magheru”

Monumentul Generalului Gheorghe Magheru
La 7 octombrie 1972 s-a dezvelit Statuia generalului Gheorghe Magheru, opera sculptorului Vasile Năstăsescu, amplasată în rondoul din apropierea intersecţiei străzilor Eroilor şi Gheorghe Magheru, acolo unde a fost amplasată casa patriotului revoluţionar.
Reprezintă figura celui ce a fost comandant de panduri, președinte al magistraților din Târgu Jiu, căpitan general al trupelor de dorobanți din Țara Românească, deputat în divanul Ad-Hoc la 1857, participant la declararea în 1877 a independenței României.

 

Bustul lui Alexandru Ştefulescu

Bustul lui Alexandru Ştefulescu, opeară a sculptorului Vasile Blendea a fost inaugurat în anul 1937. Alexandru Ştefulescu (1856-1910), învăţător şi revizor şcolar, publicist, arheolog, numismat a fost un animator de prestigiu al vieţii culturale a oraşului, aducând prin scrierile sale o contribuţie preţioasă la cunoaşterea trecutului judeţului Gorj.

Statuia „Tudor Vladimirescu”

Statuia „Tudor Vladimirescu”, din parcul amenajat în faţa Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu” a fost ridicată în noiembrie 1898, pe locul unde acesta a fost întâmpinat de o impresionantă adunare populară, înainte de a porni spre Padeș, din iniţiativa unui grup de studenţi din Gorj, având ca preşedinte de onoare pe istoricul Grigore Tocilescu. Este opera sculptorului Constantin Bălăcescu realizată din bronz, turnată la Milano.

Mausoleul ”Ecaterina Teodoroiu„

Mausoleul „Ecaterinei Teodoroiu”, se află în mijlocul Pieței Victoriei, în fața Prefecturii și a Bisericii Sfinții Voievozi și completează atmosfera încărcată de spiritualitate și istorie pe care le degajă amenajarea acestei piețe.Realizat în 1935, din inițiativa Ligii Femeilor din Gorj, mausoleul un sarcofag așezat pe un postament cu trei trepte, din piatră albă este creația sculptoriței Milița Pătrașcu, elevă a marelui Constantin Brâncuși.
Monumentul ne înfățișează prin basoreliefurile de pe fețele laterale ale sarcofagului momente din viața eroinei: pe fața dinspre miazăzi, un tablou bucolic prezentând copilăria, în cadrul vieții din satul ei natal; pe latura opusă o vedem în medalion, salutată de cercetașii din care a făcut parte ca elevă de curs secundar; celelalte două fețe ne-o înfățișează în război, pornind la atac cu plutonul și momentul final, când este dusă la locul de odihnă de mâini pioase de soldați.În cele patru colțuri, veghează patru femei în costum national, ținând în mâini câte o cunună de lauri.
În acest loc se odihnesc rămăsițele eroinei, aduse din Moldova și reînhumate în Gorjul natal în iunie 1921.

Mergi Sus