Biserica ”Sfinții Voievozi”

Biserica ”Sfinții Voievozi” , aflată în Piața Victoriei, în fața Palatului Prefecturii, este ctitoria negustorilor Dobre Sîrbu si Radu Cupetu ale căror portrete pot fi văzute în pronaos. Construcția s-a realizat între 1748-1764 imobilul fiind cunoscut și sub numele Biserica Negustorilor, Biserica Domnească și chiar Biserica de la Jii.
Planul bisericii este în forma de cruce. Construcția a suferit de-a lungul timpului mai multe intervenții care nu i-au alterat forma originală.
În 1843, cu ajutorul lui Pavel Kisseleff se zugrăvește și înfrumusețează catapeteasma, iar în 1855 pictura în stilul bizantin este acoperită cu pictura în stilul renașterii de către pictorul Misu Popp.

Mergi Sus