Biserica ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Calea Eroilor a fost construită, pe locul unei vechi biserici (datând din sec. al XVIII-lea), pe axa Ansamblului Monumental închinat eroilor, de marele artist Constantin Brâncuşi, cu scopul de a glorifica pe cei care și-au jertfit viața pentru întregirea și apărarea pământului strămoșesc.
Temelia sfântului locaș s-a pus la 8 septembrie 1927, având hramul Sf.Apostoli ”Petru și Pavel”.
Planurile au fost întocmite de arhitectul Anghel Păunescu. Lucrarile au fost urmarite de arhitecții Ion Antonescu, Anghel Păunescu și Iulius Doppellreiter.
Construcția a durat cu întreruperi, cinsprezece ani, sfințirea bisericii având loc la 7 noiembrie 1937.
Biserica este zidită în formă de cruce.Tencuiala, imitănd calciovechia, este făcută cu pietriș, iar suprafața este ceruită.
Pictura, în stil neobizantin, a fost executată în fresco, de renumitul pictor Iosif Keber.

Mergi Sus