Concursul de creație „Pe urmele lui Brâncuși” se prelungește!

În atenția concurenților:

Data limită pentru transmiterea lucrărilor în original la sediul Centrului Brâncuși este 31 martie a.c., ora 15,00. Lucrările vor fi depuse fie personal, fie vor fi trimise prin poștă la adresa Bd. C. Brâncuși nr. 12A.  Lucrările vor fi însoțite de formularul de înscriere în original, completat la toate pozițiile, declarația profesorului coordonator și copie după carte/buletin de identitate elev.

Având în vedere interesul manifestat pentru acest concurs, organizatorii au decis prelungirea termenului limită de depunere a lucrărilor, pentru a da posibilitatea unui număr cât mai mare de elevi să participe, astfel încât să poată fi selectate cele mai bune creații de la fiecare secțiune.

Mergi Sus