Articole cu eticheta ‘Dumitru Daba’

IN MEMORIAM DUMITRU DABA (4 MARTIE 1940 – 8 IUNIE 2011)

În zorii zilei de 8 iunie a trecut în rândul drepților unul dintre cei mai integri oameni pe care i-am cunoscut, un mare domn al cugetului, Dr ing. Dumitru Daba, gorjean de obârșie după mamă, cel care i-a închinat lui Constantin Brâncuși ani mulți de cercetare, săvârșită cu rigoare și dragoste.

 

Absolventul Facultății de Electrotehnică din Timișoara, devenit peste ani șeful catedrei de electromecanică de la Universitatea Politehnică din Timișoara, s-a apropiat de Brâncuși încă din anii ‘60, după o impresionantă conferință publică ținută de Petru Comarnescu în orașul de pe Bega. A scris importante sinteze critice de re-cunoaștere a vieții și operei lui  Brâncuși, determinat de îngrijorarea față de puțina valorizare, prețuire și înțelegere a artei sculptorului în patria sa. Un prim volum, În căutarea lui Brâncuși, a văzut lumina tiparului la Editura Facla din Timișoara în 1989. O ediție dezvoltată și completată a apărut în 1995 la Editura de Vest din Timișoara, cu titlul Brâncuși. Cartea a oferit o complexă evocare biografică a artistului și   a discutat dilemele receptării sculptorului, văzut ca “luminos simbol modern al spiritualității românești și universale”. Lucrarea a fost premiată de Asociația Internațională a Scriitorilor și Oamenilor de Artă Români LITER-ART XXI. Versiunea franceză a cărții, publicată în 2002 de Editura Orizonturi Universitare cu titlul La vérité Brancusi, a făcut cunoscute opiniile autorului unui public larg. Editura de Vest a publicat în 2006 o ediție adusă la zi în română, Adevărul Brâncuși. Continuare »

ad perpetuam memoriam…

Cum să aşterni cuvinte despre un om pe care nu ai reuşit, izgonit de furia timpului, să-l cunoşti, să-l atingi, să-l simţi? Şi, totuşi, unii dintre noi sunt parcă zămisliţi din TRĂIRE, iar fapta lor, cu „pasul” apăsat sub greutatea clocotirii interioare, lăsă urme adânci… unii în cei dragi, alţii în comunitate, alţii trâmbiţând parcă în buciumul reculegerii aminte a identităţii unui întreg neam.

 Un astfel de OM a fost profesorul Dumitru DABA

 Pe 8 iunie profesorul DABA s-a ridicat la Masa Marilor Umbre, în lumea spiritelor prea mari pentru a fi încleştate în „sigularitatea” trupului.

 „Dr ing. Dumitru Daba, gorjean de obârşie după mamă, cel care i-a închinat lui Constantin Brâncuşi ani mulţi de cercetare, săvârşită cu rigoare şi dragoste”… astfel îşi începe scrisoarea de rămas bun Doamna Sorana Georgescu-Gorjean – fiica celui care a lucrat împreună cu Constantin Brâncuşi la elaborarea proiectului pentru Coloana Infinită, inginerul Stefan Georgescu-Gorjan. Cu siguranţă Dumitru DABA şi-a continuat drumul în sensul dat de coloana brâncuşiană…

Continuare »

Mergi Sus