O MANIFESTARE PRESTIGIOASĂ: COLOCVIILE SCRISUL ROMÂNESC, EDIŢIA A IX-A

02_primaÎn perioada 30-31 octombrie 2014, Revista şi Editura Scrisul Românesc au organizat, la Muzeul de Artă din Craiova, manifestarea cultural-ştiinţifică şi artistică anuală „Colocviile Scrisul Românesc, ediţia a IX-a”. Evenimentul, de înaltă ţinută valorică, a avut loc în decorul grandios al Sălii Oglinzilor şi a fost patronat de directorul şi fondatorul acestei reviste de prestigiu naţional, distinsul profesor universitar Florea Firan (critic şi istoric literar, personalitate complexă, care a marcat, în ultimele decenii, spaţiul cultural oltenesc).

Au participat profesori universitari şi din învăţământul preuniversitar, critici şi istorici literari, scriitori, directori şi redactori de reviste culturale.Invitaţi speciali au fost academicienii Augustin Buzura, Dumitru Radu Popescu, Gheorghe Păun, criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu, profesorii universitari Adrian Cioroianu, Lia Faur, Constantin Zărnescu şi actriţa Genoveva Preda.

Prima zi a debutat cu sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema De la cenzura impusă la autocenzură. Tot atunci au fost lansatevolumul Limba română şi mass-mediaşi numărul special al revistei Scrisul Românesc (11/2014). În holul muzeuluia fost prezentă expoziţia de cărți şi de reviste Scrisul Românesc2006–2014. Seara s-a încheiat cu un recital impresionant,susţinut de actriţa Genoveva Preda, numit Cioran – despre carte, iubire, muzică și Dumnezeu, în care participanţii au descoperit o nouă faţă a personalitățiilui Emil Cioran,filosoful nihilist care, deși s-a răfuit cu Dumnezeu, a rămas, totuşi, într-un soi de conversaţie sui-generis cu El.

În cadrul acestei sesiuni au fost prezentate următoarele comunicări:De la cenzura impusă la autocenzură (Florea FIRAN), Cenzori, cenzuraţi și simpli privitori (Gabriel COȘOVEANU), Observarea participativă ca autocenzură în scrierea etnologică (Nicolae PANEA), Libertatea cenzurii și cenzura libertăţii (Dumitru Radu POPESCU), Relectura și postcenzura (Monica SPIRIDON), Autocenzura sau ceea ce ne lipsește (Ovidiu GHIDIRMIC), Rănile încă necicatrizate ale textului (Constantin M. POPA), Mistificare, autocenzură sau rescrierea trecutului? (Adrian CIOROIANU), Cenzura ideologică și cenzura economică (Ioan LASCU), Eseu despre (auto)cenzură (Marian Victor BUCIU), Cenzura – comunistă și anticomunistă (Augustin BUZURA), Despre cenzură, dinspre mai multe direcţii, toate personale (Gheorghe PĂUN), De la cenzura oficială la autocenzură (Cornel UNGUREANU), O poveste necenzurată (Mihai DUŢESCU), Autenticitate și autocenzură (Mihai ENE), Cenzura mea, n-am să te pot uita… (Lia FAUR), Cenzură și creaţie (Florentina ANGHEL), Cenzura și autocenzura sau Fuga de tine însuţi (Dan IONESCU), Cenzura, autocenzura și… bunul simţ (Dumitru Radu POPA), Foc fără fum (Adrian SÂNGEORZAN), Călătorind prin cenzură (Radu POLIZU), Ferestre zidite și metafore zburătoare (Carmen FIRAN), Cenzura și autocenzura virtuală: un contract social destrămat (Șerban CENTEA), Banii – noul cenzor (Deyan Ranko BRASHICH), Cenzură, amânări, democratură (Constantin ZĂRNESCU), Teoria măștilor acustice (Gabriela RUSUPĂSĂRIN), Libertatea de exprimare – între deontologie și autoconservare (Alexandru OPRESCU), Sinuozităţi, capricii și inconsecvenţe ale cenzurii comuniste (Ilie RAD), Autocenzura – un „Auto-da-fé“ al modernităţii (Oana BĂLUICĂ), Despre cenzură și alţi demoni (Alexandra GEORGESCU), Cenzura și autocenzura (Geo CONSTANTINESCU),

Atacuri la persoana bunului simţ (Ion PARHON), Despre cenzură și autocenzură – poem

(Viorel FORŢAN), Cenzură și auto-cenzură în banda desenată românească (1945–1949)

(Dodo NIŢĂ), Cenzura comunistă în instituţia radioului (Mircea POSPAI), Cenzură și dictatură. Miguel Ángel Asturias, Domnul Președinte (Rodica GRIGORE), Feţe ale cenzurii (Maria TRONEA), Despre libertatea de a fi noi înșine (Mirela MITU), Arta între cenzură și autocenzură (Lucian Florin ROGNEANU) şi Constantin Brâncuși și cenzura (Sorana GEORGESCUGORJAN).

Vineri, 31 octombrie, au avut loc, în aceeaşi locaţie, lansările de carte: I.L.Caragiale, Poezii (ediţie şi prefaţă de Florea Firan), Zilele şi nopţile săptămânii. O introducere în opere lui D. R. Popescu de Cornel Ungureanu, Macii, ploaia şi singurătăţile Irinei Mavrodin de Genoveva Preda), Foc nocturn/Nocturnal fire Poeme alese (ediţie bilingvă) de Edward Hirsch, Feţele adevărului. Dimensiunea morală a romanelor lui Augustin Buzura de Viorica Gligor, Țara lui Urmuz de Constantin Zărnescu şi Craiova, oraşul întâlnirilor, antologie de Florea Firan.

Un moment important în derularea evenimentului l-a constituit decernarea premiilor „Scrisul Românesc“ pe anul 2014: Premiul „Petre Pandrea“ – domnului Dumitru Radu POPESCU (pentru volumul de eseuri Scrisori deschise ), Premiul „Şerban Cioculescu“ – domnului Ovidiu GHIDIRMIC (pentru volumele de critică literară Pro domo, I-II), Premiul „Pius Servien“ – doamnei Cecilia CĂPĂŢÎNĂ (pentru volumul Instantanee lingvistice), Premiul „Al. Dima“ – doamnei Ramona L. CECIU (pentru volumul de critică literară Rabīndranāth Tagore, fiinţă metacronotopică: atipic, avangardist, universal), Premiul „I. D. Sîrbu“ – domnului Ion PREDESCU (pentru volumul de critică literară Cezar Baltag, conceptul şi privirea), Premiul „Ion Ţuculescu“ – domnului Lucian Florin ROGNEANU (pentru articolele de critică de artă publicate în revista Scrisul Românesc la rubrica „Atelier de artist“ ), Premiul „Florin Rogneanu“ – domnului Gabriel BRATU (pentru activitatea excepţională şi îndelungată în domeniul graficii), Premiul „Scrisul Românesc“ doamnei Claudia MILOICOVICI (pentru tehnoredactarea cărţilor apărute la Scrisul Românesc), Premiul „Scrisul Românesc“ doamnei Georgiana OPRESCU (pentru aranjarea artistică a copertelor cărţilor editurii şi tehnoredactarea revistei Scrisul Românesc) şi PremiulAl. Macedonski – Prima Verba“ domnişoareiEdith NEGULICI (pentru debutul poetic în volum).

Au fost acordate de asemenea diplome de excelenţă următoarelor personalităţi: domnului Augustin BUZURA – pentru dimensiunea existenţială şi socială a prozei sale, edificiu solid care dă strălucire şi forţă literaturii române, domnului Cornel UNGUREANU – pentru activitatea excepţională de critic şi istoric literar, domnului Adrian CIOROIANU – pentru studiile şi articolele excepţionale de istorie publicate în Revista Scrisul Românesc şi promovarea României în plan internaţional, domnului Constantin ZĂRNESCU – pentru publicarea Aforismelor lui Brâncuşi şi colaborarea constantă la Revista şi Editura Scrisul Românesc şi doamnei Genoveva PREDA pentru recitalul excepţional Cioran – despre carte, iubire, muzică şi Dumnezeu şi pentru volumul Macii, ploaia şi singurătăţile Irinei Mavrodin/Les coquelicots, la pluie et les solitudes d’Irina Mavrodin.

Activitățile „Colocviilor Scrisul Românesc” s-au încheiat printr-un recital din operadramaturgului I. L. Caragiale, susţinut de doi talentaţi actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu“: Geni Maxim şi Adrian Andone. Prin programul foarte variat, prin prestigiul invitaţilor, prin calitatea de excepţie a cărţilor expuse (publicate sub egida Editurii Scrisul Românesc) şi prin anvergura ideatică a comunicărilor științifice şi a discuțiilor, evenimentul s-a înscris ca un real succes în galeria manifestărilor culturale craiovene şi naţionale.

Sorin Lory Buliga

Mergi Sus