ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL IA, COMPARTIMENT PATRIMONIU CULTURAL

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Comisia de concurs
Nr. 582   din   18.05.2022

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de recrutare pentru ocuparea  funcţiei contractuale  vacante de consilier, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Patrimoniu Cultural.

Pentru proba scrisă a examenului punctajul  stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declarat ,,admis” candidatul trebuie să obţină minimum 50 puncte.

Astfel, în urma corectării lucrării, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

Număr de identificare al

candidatului

Punctaj proba

scrisă

Rezultat proba scrisă
1.                  517 50,67 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 19.05.2022 ora 1700.

Interviul se desfăşoară în data de 20.05.2022, ora 0930.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă, care se va susține în data de 20.05.2022, ora 0930, la Primăria Municipiului Târgu Jiu.

Mergi Sus