„Calea Eroilor” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

„Calea Eroilor” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Prin adresa trimisă Primăriei Municipiului Târgu Jiu, la data de 19 februarie 2013, Institutul Naţional al Patrimoniului, organism aflat în subordinea Ministerul Culturii a anunţat că a constituit, la nivelul său, un grup de lucru având misiunea de a întocmi dosarul de includerea a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Din acest grup fac parte Dana Mihai, punct focal pe Convenţia UNESCO 1972 privind protejarea patrimoniului mondial cultural şi natural, arhitecţii Iosef Kovacs şi Anca Filip, precum şi istoricul de artă, Iosefina Postăvaru. Obiectivul a fost înscris ca proiect prioritar în taxa de timbru a Institutului Naţional al Patrimoniului cu suma de 60.000 lei, sumă destinată acoperirii expertizei pentru întocmirea dosarului.

Totodată, având în vedre protocolul semnat  între cele două instituţii, şi a responsabilităţilor ce revin fiecărei părţi, s-a propus desemnarea unui responsabil de proiect din parte Primăriei Municipiului Târgu Jiu, precum şi demararea în regim de urgenţă a documentaţiei de urbanism aferente dosarului de candidatură.

De asemenea, Ministerul Culturii, în acord cu Strategia Globală UNESCO pentru o Listă a PatrimoniuluiMondial Reprezentativă, Echilibrată şi Credibilă propune data de 15 noiembrie 2013, ca termen limită de transmitere a dosarului de nominalizare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” la Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO.

În aceeaşi adresă se specifică faptul că, prin Programul Naţional de Restaurare, vor fi alocate anul acesta fonduri destinate restaurării Porţii Sărutului.

Mergi Sus