Evenimentele lunii august

Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi

Pentru Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, luna august a însemnat continuarea manifestărilor culturale începute cu un an de zile în urmă, mai precis la 27 octombrie 2013, odată cu sărbătorirea a 75 de ani de la inaugurarea Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, manifestări dedicate înscrierii capodoperei brâncuşiene în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

În acest sens, la jumătatea lunii august, Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” împreună cu Consiliul Local şi Primăria Târgu-Jiu a organizat un nou eveniment cultural remarcabil, dedicat înscrierii Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu în UNESCO. Sub genericul „2015 – Calea Eroilor în patrimoniul Mondial UNESCO”, în perioada 16-17 august s-au desfăşurat mai multe acţiunii culturale cu scopul de a face cunoscute comunităţii locale, şi nu numai, implicaţiile privind înscrierea monumentelor în Lista Patrimoniului Mondial.
Manifestările la care au fost prezenţi numeroşi cercetători ai vieţii şi operei lui Constantin Brâncuşi: Sorana Georgescu-Gorjan, Genoveva Pogorilovschi, Ion Mocioi, Sorin Buliga, Lucian Gruia, Ştefan Stăiculescu, Petre Cichirdan, precum şi o serie de oameni de cultură, sculptori şi artişti plastici, scriitori şi critici de artă: Gheorghe Grigurcu, Pavel Şuşară, Zenovie şi Zoe Cârlugea, Cristian George Brebenel, Aureliu Goci, Claudia Voiculescu, Vlad Ciobanu, Pavel Floresco, Horia Ciocârlie, Monica Condan, Ovidiu Rizopol, Vasile Fuiorea, George Drăghescu, Iulian Cămui şi de la care nu au lipsit: directorul general al INP, arh. Radu Petre Năstase şi consiliera acestuia, Ioana Movilă, dar şi doi dintre specialiştii care au lucrat la întocmirea dosarului UNESCO: arh. Iosef Kovacs şi doamna arh. Anca Filip, au debutat sâmbătă 16 august 2014 prin reconstituirea în Piaţa Prefecturii, lângă casa Gănescu (fostă Bălănescu), casă în care a locuit Constantin Brâncuşi în perioada cât a lucrat la ridicarea Ansamblului, a târgului de altădată. Aici au putu fi văzuţi dansatori îmbrăcaţi în costume populare, un taraf de lăutari, ţărănci cu coşuri în care se găseau produse tradiţionale, public. Trebuie remarcat faptul că, la un moment dat, toată lumea prezentă s-a prins într-o horă care a ţinut minute în şir pe melodiile cântate de taraful lăutarilor de la Tismana.
Următorul moment a fost plin de emoţie şi de semnificaţii. Dezvelirea de către viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, Iulia Vână, a plăcii informative de pe casă în care a lucrat C. Brâncuşi la vârsta de 11 ani în boiangeria lui Ion Mosculescu. Seara de sâmbătă s-a încheiat cu două concerte susţinute pe esplanada din centrul oraşului de tarafurile de lăutari de la Pârâul de Pripor şi Tismana, dar şi de trupa Blue Spirit şi Mike Godoroja.
Duminică, în sala Mişu Popp a Muzeului de Artă, s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică cu titlul „2015 – Calea Eroilor în Patrimoniul Mondial UNESCO” unde au avut loc dezbaterii şi discuţii interesante şi pline de învăţăminte purtate de cei prezenţi la eveniment, privitor la dosarul de înscriere a Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Aş remarca aici susţinerea întregii comunităţi ştiinţifice prezente la dezbatere pentru realizarea acestui obiectiv, propunerile şi sugestiile făcute de aceşti extraordinari iubitori ai lui Brâncuşi precum şi, precizările făcute de dl. arh. Iosef Kovacs şi dna. arh. Anca Filip referitoare la paşii făcuţi până la depunerea dosarului de candidatură şi etapele ce urmează a fi parcurse în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor impuse de convenţiile UNESCO. Din analiza datelor expuse se poate trage concluzia că, în acest moment, având în vedere şi apropiat vizită a comisiei de experţi UNESCO la Târgu-Jiu, criteriile sunt îndeplinite, urmând ca în urma evaluărilor ce vor fi făcute de această comisie să se ia decizia finală.
Un alt aspect important al întâlnirii de lucru de la Târgu-Jiu îl constituie sprijinul pe care Institutul Naţional al Patrimoniului, prin directorul său general, dl. arh. Radu Petre Năstase, s-a angajat să-l acorde Primăriei şi Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” în vederea realizării tuturor obiectivelor propuse până ce Ansamblul brâncuşian va fi înscris în rândul celor mai remarcabile opere al omenirii, dar şi în perspectiva realizării unei colaborări pe baze ştiinţifice în privinţa întreţinerii, conservării şi promovării Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu.
În concluzie, trebuie spus că, eforturile făcute de autorităţile locale şi centrale, în această privinţă, încep să-şi arate roadele.
Aflat pe lista tentativă a UNESCO încă din anul 1991, Ansamblul Monumental de la Târgu-Jiu, are toate calităţile unei opere universale excepţionale, cu valoare de unicat, prin geniul său Brâncuşi lăsând moştenire omenirii una dintre cele mai remarcabile creaţii artistice ale sale, o capodoperă a artei moderne.

Mergi Sus